V čísle 14 dvojtýždenníka podbrezovan nájdete:
S členkou predstavenstva a personálnou riaditeľkou Ing. M. Niklovou na aktuálnu tému:

Od 1. júla strava opäť lacnejšia o dvanásť centov

 

Pribudnú balíčky trvanlivých potravín  „na voľno“

S členkou predstavenstva a personálnou riaditeľkou Ing. M. Niklovou na aktuálnu témuPredstavenstvo ŽP a.s. priebežne hodnotí všetky oblasti starostlivosti o zamestnancov a prijíma opatrenia vedúce k jej skvalitňovaniu. Z posudzovania v oblasti poskytovania teplých jedál, nápojov a ich doplnkov pre letné obdobie či celkovej ponuky jedál na jedálnom lístku, vyplynuli a vo vedení boli odsúhlasené viaceré zmeny, o ktorých vás chcem informovať.

Prvou a najpodstatnejšou zmenou, ktorá vstúpila do platnosti 1. júla 2017, je nová, opätovne znížená cena za jedlo. Po dohode so zástupcami našej odborovej organizácie  sme pripravili a podpísali dodatok k tohtoročnej kolektívnej zmluve, z ktorého pre zamestnancov vyplýva znížená cena za jedlo z pôvodných 90 centov na 78 centov. Rozdiel bude dotovaný zo sociálneho fondu.

Druhou je zmena distribúcie doplnkov k pitnému režimu, ktoré majú v letnom období zabezpečiť doplnenie minerálov a vitamínov. Na základe pripomienok zamestnancov, ktoré priebežne prerokúvame so zástupcami našej odborovej organizácie vyplynulo, že tento spôsob výdaja nevyhovuje. Z rôznych dôvodov, ako napr. striedanie zmien, neprítomnosť v práci…, si totiž nemôžu niektorí zamestnanci doplnok prevziať v stanovený deň (piatok). Predstavenstvo preto odsúhlasilo iný spôsob výdaja uvedeného doplnku. V praxi si po novom každý môže vyzdvihnúť na kartu zamestnanca  balíček dvadsiatich práškových drinkov na kalendárny mesiac v hociktorý pracovný deň. Počas letného obdobia budú balíčky práškových drinkov poskytnuté všetkým zamestnancom, bez ohľadu na počet odpracovaných zmien, ako benefit hradený z nákladov zamestnávateľa (netýkajúcich sa stravy).

Treťou, nesporne zaujímavou zmenou, je doplnenie sortimentu poskytovaných jedál. Aj napriek tomu, že náš jedálny lístok je veľmi pestrý a počas histórie stravovania prešiel mnohými inováciami a doplnkami – od šalátov, delenej stravy, bagiet či ovocných a mliečnych balíčkov, jedál tradičných i ľahších, nebránime sa vašim ďalším podnetom a zmenám, pokiaľ môžu byť prínosom.

Záleží nám, aby sa počet stravníkov z radov našich zamestnancov aj naďalej zvyšoval. V súčasnosti využíva služby našej dcérskej spoločnosti ŽP Gastroservis s.r.o. zhruba 70 percent zamestnancov. Tento počet tvorí nielen konzumácia teplých jedál, ale aj u zamestnancov obľúbená možnosť výberu chladenej a mrazenej stravy,  či výber stravy nad povolený limit v plnej cene.

S platnosťou od pondelka, t.j. 17. júla 2017, rozširujeme ponuku o balíček trvanlivých potravín. Verím, že spestria ponuku jedálneho lístka a dúfam, že presvedčia aj tých, ktorí doposiaľ stravovacie služby nevyužívali. Zamestnanec si môže balíček vybrať v každodennej ponuke jedál „na voľno“, tzn. bez objednávky. Na začiatok bude skúšobný sortiment obsahu balíčkov a na základe spätnej väzby z vašej strany ho budeme prispôsobovať reálnym požiadavkám. V každom prípade by mal balíček spestriť naše stravovacie služby, ale mohol by vyhovovať aj zástancom nevarenej stravy. Na začiatok je sortiment nastavený na päť druhov:

Pečivo – bude obsahovať rôzne druhy keksov, sušienok, perníkov, croissantov, cereálne tyčinky, sladké či slané trvanlivé pečivo a pod.

Trvanlivý balíček – bude obsahovať konzervy mäsové, rybacie, paštéty, zeleninové či ovocné nátierky.

Instantný balíček – bude obsahovať instantné polievky, cestoviny s omáčkou, cereálie.

Nápojový balíček – bude zložený z piva nealko, minerálky, jednodávkových instantných káv s mliekom či bez mlieka, energetických nápojov, koly a džúsu.

Mix – tento balíček bude namiešaný z viacerých chutí.

   Veríme v pozitívne ohlasy zo strany zamestnancov a ubezpečujeme vás, že aj táto oblasť starostlivosti je a bude pre nás vždy  nesmierne dôležitá.