Za sprostredkovanie zamestnanca
je naďalej možné získať odmenu

V minulom roku vydalo Predstavenstvo akciovej spoločnosti Železiarne Podbrezová (ŽP a.s.) Mzdový predpis č.3/Ppam/2022 na vyplatenie odmeny za sprostredkovanie a nábor zamestnancov do pracovného pomeru v ŽP a.s. Laicky vysvetlené, zamestnanec ŽP a.s. môže doporučiť známeho, rodinného príslušníka, kamaráta alebo inú osobu do pracovného pomeru v ŽP a.s. Pri splnení podmienok bude sprostredkovateľovi vyplatená finančná … Čítať ďalej

Ponuka letných táborov pre deti v roku 2023

Letné detské tábory pre deti zamestnancov akciovej spoločnosti Železiarne Podbrezová sú už dlhoročnou tradíciou. Aj v tomto roku čaká vaše ratolesti tradičná ponuka, pričom na výber sú dva pobytové a jeden denný tábor. REPIŠTE – Chata u daniela● 15-dňový pobytový tábor pre deti od 6 do 16 rokov.1. turnus – od 1. do 15. júlaTáborový … Čítať ďalej

Zmeny v benefitoch pracovných a životných jubileí

Odmeňovanie zamestnancov, ktorí majú počas roka významné pracovné alebo životné jubileum, je v našej spoločnosti dlhodobo zaužívané. Ide o benefit, ktorý vyplýva z Programu predstavenstva ŽP a.s. v oblasti starostlivosti o zamestnancov. V aktuálnom roku pribudla novinka, ktorou je odmena už za odpracovanie pätnástich rokov. Ďalšou zmenou je navýšenie súm pri dovŕšení životných jubileí. Odmena … Čítať ďalej

Tohtoročné rekondičné pobyty v Brusne sú na konci. Zamestnanci vyjadrili veľkú spokojnosť

Zamestnanci akciovej spoločnosti Železiarne Podbrezová, ktorí vykonávajú povolania spĺňajúce zákonom stanovené kritériá sťažených pracovných podmienok, absolvujú rekondičné pobyty. Výnimkou nebol ani tento rok. „V druhom polroku sa rekondičných pobytov v Kúpeľoch Brusno zúčastnilo 160 zamestnancov akciovej spoločnosti Železiarne Podbrezová. Pobyt trval sedem dnía jeho účastníci boli ubytovaní v Liečebnom dome Poľana,“ informovala Magdaléna Bardelčíková z … Čítať ďalej

UniCredit Day v ŽP a.s.

V rámci kampane Bank at Work, vďaka ktorej môžete získať až 800 eur a trojpercentné úročenie k bežnému účtu na pol roka, usporiada UniCredit banka v našej spoločnosti UniCredit Day. Uskutoční sa 24. novembra. Zamestnancom, ktorí majú záujem o otvorenie účtu a využitie benefitov kampane, budú k dispozícii zástupcovia UniCredit banky na vrátnici starého závodu … Čítať ďalej

Mikulášske predstavenie v Dome kultúry ŽP a.s.

Akciová spoločnosť Železiarne Podbrezová pripravila pre deti zamestnancov od 4 do 12 rokov mikulášske predstavenie. Uskutoční sa 4. decembra o 14. hodine v Dome kultúry ŽP a.s. v Podbrezovej. Vstupenky a mikulášske balíčky pre deti zamestnancov budú bezplatné. Ich hodnota bude zdaňovaná podľa platných daňových predpisov. Na predstavenie je potrebné nahlásiť sa dopredu na sekretariáty … Čítať ďalej

Programom predstavenstva prevyšujeme iné spoločnosti

Vážení spolupracovníci, v minulých číslach Podbrezovanu som upriamil vašu pozornosť na Program Predstavenstva ŽP a.s. v oblasti starostlivosti o zamestnancov. Jeho obsah tvorí nadštandard starostlivosti o zamestnancov a ja vám v pravidelnom seriáli postupne predstavujem jeho dôležité časti. Robím to z dôvodu, aby si každý pracovník mohol uvedomiť, že popri napĺňaní úloh, ktoré nám vyplývajú … Čítať ďalej

Prváci dostali k štúdiu nové notebooky

Dňa 27. septembra sa v Súkromnej spojenej škole Železiarne Podbrezová uskutočnilo odovzdávanie notebookov pre žiakov prvého ročníka profilácií informatika a STEAM. V úvode sa prítomným prihovorila riaditeľka školy Miriam Pindiaková. Osobitne privítala Jána Gaboňa, generálneho riaditeľa ŽP Informatika s.r.o. a Jána Villima, člena Predstavenstva a personálneho riaditeľa ŽP a.s. Notebooky pre prvákov každý rok zabezpečuje … Čítať ďalej

Vyskúšajte nový Elektronický účet poistenca

Elektronický účet poistenca vychádza z pôvodnej aplikácie Individuálny účet poistenca, ktorý prešiel výraznou modernizáciou. Elektronický účet poistenca je dizajnovo prehľadnejší, užívateľsky prívetivejší, klient sa v ňom dokáže veľmi rýchlo, intuitívne orientovať a overiť si informácie z oblasti svojho sociálneho poistenia. Predstavuje tak prvý krok, v ktorom užívateľ získa údaje o svojom sociálnom poistení a ktorý … Čítať ďalej

Na prevzatie iontových nápojov máte posledné dni

Železiarne Podbrezová každoročne zabezpečujú svojim zamestnancom počas letných mesiacov pitný režim formou ochranných a občerstvujúcich iontových nápojov. Už len do konca augusta si môžu všetci pracovníci našej spoločnosti, bez ohľadu na výdaj stravy, prevziať v jednotlivých kantínach iontové nápoje v počte 20 kusov na mesiac, čo predstavuje jeden balíček rôznych príchutí. K prevzatiu je potrebná … Čítať ďalej

Deň detí bol v znamení atrakcií, zábavy a radosti našich najmenších

Vedenie akciovej spoločnosti Železiarne Podbrezová pripravilo pre deti svojich zamestnancov pestrý program k Medzinárodnému dňu detí. Na ihrisko v Podbrezovej, miestnej časti Skalica, smerovalo v druhú júnovú nedeľu mnoho ratolestí so svojimi rodičmi, aby si spolu užili nezabudnuteľný deň. Ani horúce letné slnko ich neodradilo a decká sa radovali, šantili, spievali či tancovali. Pre deti … Čítať ďalej

Naši zamestnanci si rekondičný pobyt v Brusne užívajú

Zamestnanci Železiarní Podbrezová a.s. a dcérskych spoločností, ktorí vykonávajú povolania spĺňajúce zákonom stanovené kritériá sťažených pracovných podmienok, absolvujú každoročne rekondičné pobyty. Ide o kompenzáciu nepriaznivých pracovných podmienok a prevenciu možného vzniku poškodenia zdravia. V roku 2022 zabezpečuje pobyty spoločnosť KB SPA s.r.o. Brusno. Týždňové turnusy boli vopred naplánované na termíny marec až jún, a po … Čítať ďalej

Pokyny pred MDD na Skalici

Akciová spoločnosť Železiarne Podbrezová pripravila pre deti našich zamestnancov oslavy Medzinárodného dňa detí. Uskutočnia sa na ihrisku v Podbrezovej, časť Skalica, 12. júna (v nedeľu) od 10. hodiny. Pripravený je bohatý program, naše ratolesti poteší Tárajko s Popletajkou, dvaja nerozluční kamaráti z krajiny Rozprávkovo, ale i skákací hrad či lezecká stena. Súčasťou podujatia bude maľovanie … Čítať ďalej

Železiarne Podbrezová garantujú absolventom prijatie do zamestnania hneď po ukončení štúdia

  Kým niektorí žiaci onedlho končia štúdium v našej škole, ďalší sa v uplynulom období rozhodovali, kam povedú ich nasledujúce kroky. Výber strednej školy je pre deviatakov dôležitý a veľakrát sa žiaci do poslednej chvíle nevedia rozhodnúť, akú si vybrať. V tejto súvislosti sme oslovili riaditeľku Súkromnej spojenej školy Železiarne Podbrezová, Ing. Miriam Pindiakovú. Aké … Čítať ďalej

Uzávierka prihlášok do letných táborov sa blíži

  Aj v tomto roku pripravila akciová spoločnosť Železiarne Podbrezová letné tábory pre deti našich zamestnancov. Na výber sú dva pobytové a jeden denný. Termín uzávierky prihlásenia účastníkov je pri všetkých troch do 29. apríla. V prípade väčšieho záujmu budú uprednostnené deti, ktoré sa v minulých rokoch nezúčastnili detského tábora organizovaného ŽP a.s. Prvý z … Čítať ďalej

Rekondičné pobyty budú tento rok v Brusne

Železiarne Podbrezová, v záujme predchádzania vzniku chorôb z povolania, zabezpečujú aj v roku 2022 rekondičné pobyty pre zamestnancov ŽP a.s. a dcérskych spoločností. Pobyt je zároveň rehabilitáciou, ktorú zamestnávateľ ponúka pracovníkom priebežne počas výkonu práce. Celková dĺžka pobytu je sedem dní a v roku 2022 je zabezpečená spoločnosťou KB SPA s.r.o. Brusno. Prvé termíny sú … Čítať ďalej

Mimoriadna odmena vo výške 200 eur

  Na základe rozhodnutia Predstavenstva ŽP a.s. bude zamestnancom vyplatená mimoriadna odmena za nasledovných podmienok: – mimoriadna odmena bude vyplatená každému zamestnancovi, ktorý bol v evidenčnom stave zamestnancov k 31. marcu 2022 a zároveň v evidenčnom stave k 31. decembru 2021,– mimoriadna odmena nebude vyplatená zamestnancom, ktorí zameškali v období od 1. januára 2022 do … Čítať ďalej

Poškodené palety si môžu zamestnanci odkúpiť za výhodné ceny

Odbor zásobovania Železiarní Podbrezová a.s. ponúka na predaj zamestnancom našej spoločnosti použité poškodené palety, určené na kúrenie. Palety sú celé a neporezané, pričom nie sú vhodné na ďalšie použitie a nevyužije ich ani naša akciová spoločnosť. Prípadní záujemcovia z radov našich zamestnancov si ich môžu odkúpiť za výhodnú cenu po splnení administratívnych podmienok. Predaj má … Čítať ďalej

Motivácia odmeny prilákala prvých záujemcov

Vedenie akciovej spoločnosti Železiarne Podbrezová vydalo v polovici januára mzdový predpis, v ktorom ponúklo našim zamestnancom možnosť získať finančnú odmenu za sprostredkovanie práce až do výšky 300 eur. O bližšie informácie sme požiadali Ing. Máriu Demianovú, vedúcu odboru personalistiky a miezd. Pripomeňte nám v úvode podmienky získania 300 eurovej odmeny.– Zamestnanci ŽP a.s. môžu uvedenú … Čítať ďalej

Využite relaxačné pobyty za zvýhodnené ceny

Zamestnanci Železiarní Podbrezová, dcérskych spoločností a ich rodinní príslušníci môžu aj tento rok využiť relaxačné pobyty za zvýhodnené ceny. V minulom čísle sme predstavili prvú časť ponuky a v tomto uvádzame možnosti pobytov v ďalších vybraných rekreačných zariadeniach. KÚPELE PIEŠŤANY Ponúkajú v aktuálnom roku dva typy ubytovaní – rekondičný pobyt „B“ a rekondičný pobyt „D“. … Čítať ďalej