Rekondičné pobyty tento rok opäť na Táľoch

Hotel Stupka na Táľoch. Foto: T. Kubej

Akciová spoločnosť Železiarne Podbrezová, v záujme predchádzania vzniku chorôb z povolania, zabezpečuje aj v roku 2023 rekondičné pobyty pre zamestnancov ŽP a.s. a dcérskych spoločností.

Dĺžka rekondičného pobytu je sedem dní a v aktuálnom roku je zabezpečený akciovou spoločnosťou Tále. Počas celého roka je pripravených 15 turnusov a v priemere sa jedného zúčastní okolo 20 zamestnancov, ktorí sú ubytovaní v hoteloch Stupka a Golf. Prvých osem turnusov prebehlo od polovice marca do začiatku júla. Ďalších sedem sa uskutoční od septembra do začiatku decembra. Zabezpečený je programovo riadený zdravotný režim, ubytovanie a celodenné stravovanie. Začiatok rekondičného pobytu je vždy v pondelok ráno a končí sa v nedeľu raňajkami, pričom je zabezpečená doprava tam aj naspäť.

Podmienky nároku na rekondičný pobyt za rok 2023 spĺňa 330 zamestnancov. Nárok naň majú tí, ktorí sú exponovaní faktorom práce a pracovného prostredia v tretej a štvrtej kategórii. Ďalšou podmienkou je odpracovaných najmenej 600 pracovných zmien. V prípade, ak zamestnanci pracujú s dokázaným chemickým karcinogénom, je potrebné odpracovať najmenej 400 pracovných zmien. Rekondičný pobyt je predpísaný len zamestnancom, ktorí nemajú príznaky akútnej choroby alebo prenosného ochorenia, teda musia byť zdraví. Je určený ako kompenzácia nepriaznivých pracovných podmienok a prevencia možného vzniku poškodenia zdravia.Plávanie v bazéne patrí medzi obľúbené aktivity počas rekondičného pobytu. Foto: T. Kubej

Všetci zamestnanci sú povinní absolvovať pred rekondičným pobytom vstupné prehliadky u lekárky v ŽP Rehabilitácia. Na základe toho sú im predpísané rôzne procedúry, medzi ktoré najčastejšie patria masáže, parafínové zábaly rúk, tens terapia, cvičenie vo vode, wellness, bazén, fínska sauna, nordic walking, kardiovaskulárny tréning, muzikoterapia, aromaterapia, cvičenie – SM systém, inštruktáž – škola chrbta alebo cvičenie vo vode.

ANKETA

Pri návšteve jedného z turnusov v hoteli Stupka sme sa opýtali našich spolupracovníkov, ako sa im páči na rekondičnom pobyte, či už v minulosti nejaký absolvovali, ako sú spokojní so službami a čo robia vo voľnom čase.

Ingrid Vaisová, ťaháreň rúr

– Ja som spokojná, na rekondičnom pobyte som bola už viackrát, vždy na Táľoch. Myslím si, že stále je to na vysokej úrovni, ako aj v minulosti. Procedúry už poznám, sú skoro tie isté, len teraz máme menej wellnessu. Strava je tradične výborná, ubytovanie je tiež na úrovni. Vo voľnom čase chodím do prírody, počasie nám praje. Bola som napríklad na Krpáčove, Dedečkovej chate či na Srdiečku.

Jozef Hlásnik, centrálna údržba

– Páči sa mi tu, bol som na Táľoch v rámci rekondičného pobytu už viackrát. Je to stále na kvalitnej úrovni, hodnotím ho pozitívne. Strava aj ubytovanie sú výborné, so všetkým som spokojný. Voľný čas máme poobede a škoda, že vtedy nemôžeme absolvovať bazény ani sauny. Ja ho využívam väčšinou na prechádzky po prírode. Teraz rastú hríby, už sme aj niečo nazbierali. Občas si zahráme aj biliard alebo ideme do posilňovne.

Zdenka Véghová, ťaháreň rúr

– Na rekondičnom pobyte na Táľoch som tretíkrát a som spokojná. Všetko je na veľmi dobrej úrovni, nemám čo vytknúť. V rámci voľného času chodíme viacerí vonku do prírody a výnimkou nie som ani ja. Počas aktuálneho pobytu som bola napríklad na Dedečkovej chate alebo Krpáčove.