Martin Čermák: Situácia v českej ekonomike je zložitá a nejasná

ŽP Trade Bohemia, a.s. je dcérskou spoločnosťou Železiarní Podbrezová a.s. Zaisťuje predaj bezšvíkových oceľových rúr a príslušenstva vyrobených v podbrezovských železiarňach. Jej obchodným teritóriom je Česká republika, kde pôsobí už od roku 1996.

Vedenie spoločnosti sa muselo v prvom polroku 2023 vysporiadať s viacerými prekážkami, ktoré so sebou prináša súčasná situácia na trhu.

Podrobnejšie sme aktuálne témy rozobrali s Martinom Čermákom, generálnym riaditeľom ŽP Trade Bohemia, a.s.

Vráťme sa niekoľko mesiacov späť, teda na začiatok tohto roka. Ako by ste ho charakterizovali?

– Do prvého polroka 2023 sme vstupovali s očakávaním, či sa situácia na trhu stabilizuje. Záver vlaňajška a najmä jeho štvrtý kvartál boli totiž obdobím, kedy bol oslabený dopyt. Spolu s ním prišlo aj zníženie získaných objemov výrobných požiadaviek.

Aká je situácia na českom trhu v súčasnosti?

– Stále existuje viacero aspektov, ktoré ovplyvňujú situáciu na trhu – či už ide o ceny energií, infláciu, ceny emisných povoleniek a, v neposlednom rade, vojenský konflikt na Ukrajine. Situácia v českej ekonomike je zložitá s nejasným výhľadom. Zároveň je tvrdo ovplyvnená hospodárskou kondíciou a prostredím v Európe. V európskom meradle dochádza od začiatku roka k poklesu dopytu a následne aj k znižovaniu výroby ocele. Pri bezšvíkových rúrach nie je medziročný pokles produkcie v Európskej únii (EÚ) taký markantný ako pri iných hutníckych komoditách. Ale i tak hovoríme o poklese asi štyroch percent. Existujú však aj pozitívne momenty. Napríklad, došlo k predĺženiu ochranných opatrení zo strany Európskej komisie na dovoz ocele do krajín EÚ, a to do júna 2024.

Hovoríte o viacerých negatívnych aspektoch. Ako sa vašej spoločnosti darí napĺňať plány?

– Aj napriek všetkým prekážkam sa našej spoločnosti do konca mája tohto roku darilo plniť stanovené úlohy v štandardných objemoch. Výnimku tvoril iba predaj kontinuálne odlievaných oceľových blokov. Vzhľadom k uvedeným poklesom a ochladzovaniu trhu u nášho obchodného partnera MORAVIA STEEL a.s. nie je pri tejto komodite nákupná potreba. Objemy získaných objednávok valcovaných rúr boli podporené dodávkami do energetiky na opravy a rekonštrukcie tepelných uhoľných elektrární. Sortiment presných rúr, ktorý je z väčšej časti distribuovaný prostredníctvom našich hlavných veľkoobchodných partnerov na českom trhu, nezaznamenal žiadne zásadné zmeny.

Aký objem jednotlivých hutníckych komodít sa vám podarilo predať v Českej republike v prvom polroku?

– Najväčší objem predaja predstavovali valcované rúry za tepla. Celkovo išlo o predaj na úrovni 7 366 ton. Presné rúry ťahané za studena predstavovali 3 008 ton, hutná druhovýroba 76 ton a rúrové navarovacie oblúky a prechody 47 ton.

Súčasná situácia je náročná. Dá sa vôbec odhadnúť, aký bude nasledujúci polrok? Ste v tomto smere optimista?

– Informácie, ktoré máme k dispozícii ohľadom možného vývoja na trhu v druhej polovici roka, sú opatrné a zdržanlivé. Registrujeme signály o predajných poklesoch zo strany skladových spoločností. Túto situáciu len potvrdzujú objednávky na jún 2023, kedy došlo k poklesu objemov pri oboch hlavných predajných komoditách. Nie sú to však len informácie od našich obchodných partnerov. Aj konkurenčné výrobné spoločnosti, pri rokovaní s Asociáciou výrobcov oceľových rúr Slovenskej a Českej republiky (AVOT), klesajúci dopyt po našom sortimente potvrdzujú. Na záver chcem dodať, že aj napriek nie príliš optimistickým informáciám a prognózam myslím pozitívne a verím, že naša spoločnosť opäť splní svoje obchodné úlohy na českom trhu.