V júli blahoželáme

Pracovné jubileá

15 rokov

Tomáš PÚCHOVSKÝ

20 rokov

Martin BROZMAN

Marian DANKO

Maroš KALISKÝ

Eva KURACINOVÁ

Milan KVAČKAJ

25 rokov

Jaroslav HUSENICA

Ing. Radoslav KÜRTY

Ján MARTINEC

Mgr. Ivana MOLČANOVÁ

Bc. Janka POTKÁNYOVÁ

Róbert PÔBIŠ

Peter ŤAŽKÝ

Peter VÁCLAVÍK

30 rokov

Ing. Pavol MARČOK

Ing. Richard ŽILKA

35 rokov

Ing. Jozef ČERŇAN

Ľudovít LEITNER

Peter LIPNIČAN

Ing. Marian MAKUCH

Ján MALIČKÝ

Ľubomír MITUNÍK

Juraj STANČÍK

Pavol ŠANTA

Zuzana VETRÁKOVÁ

40 rokov

Oľga NEPŠINSKÁ

Anna PANČÍKOVÁ

Katarína ŠTELLEROVÁ

45 rokov

Peter NAGY

 

Životné jubileá

Jaroslav BUKOVEC

Ing. Igor FARÁRIK

Miroslav KLIMENT

Erik KUPEC

Marek KUPEC

Mariana PEPICHOVÁ

Marcela ŤAŽKÁ

Peter GROLMUS

Ing. Juraj HAVRAN

Roman HELEBRANDT

Ing. Igor HREBÍČEK

Roman JAVORČÍK

Ing. Dušan PÁLL

Peter RAPČAN

Pavol SEIFERT

Marta TALIANOVÁ

Anna ŤAŽKÁ

Ing. Igor VEVERKA

Milan ĎURIANČÍK

Oľga ENGLEROVÁ

Peter JURIK

Jozef KEREŇ

Zuzana KUVIKOVÁ

Ing. Alena KVAČKAJOVÁ

Soňa MEDVEĎOVÁ

Ľubomír MITUNÍK

František PREKOP