V júni odišli

do predčasného starobného dôchodku

Jozef BELKO

Robert BOLGÁR

Anna CESNAKOVÁ

Roman HALAJ

Soňa HAVRANOVÁ

Ján KOVÁČIK

Ľubomír LONGAUER

Štefan ĽUPTÁK

Zdenko OTRUBA

Iveta PANČÍKOVÁ

do starobného dôchodku

Pavel BRNDIAR

Katarína DANČOVÁ

Ľubomír ŠÁRIK

V mene vedenia akciovej spoločnosti Železiarní Podbrezová im ďakujeme za odvedenú prácu a do ďalších rokov života želáme veľa slnečných dní.