X. ročník v SSOŠH Železiarne Podbrezová

Strojárska olympiáda 2016/2017

 

Logo SSOSH ŽP

Rozvíjajúci sa strojársky priemysel na Slovensku pociťuje nedostatok pracovných síl v oblasti technicky vzdelanej mládeže, čo zabezpečuje mladým ľuďom dobrú perspektívu v ich uplatnení v zamestnaní. Otváraniu technických obzorov pomohla aj  strojárska olympiáda, na ktorej sa 19. januára 2017 zúčastnili študenti IV.C, odboru mechanik mechatronik.

Študenti sa zapojili do riešenia strojárskej olympiády, ktorú organizuje Strojnícka fakulta Slovenskej technickej univerzity Bratislava. Po registrácií na stránke fakulty,  študenti riešili náročné on-line testy. Testy boli sústredené na oblasti matematiky, fyziky a všeobecného strojníctva. Olympiáda ukázala, že technika nie je nudná, práve naopak, je úžasná, podnetná, zaujímavá…,  že technické odbory majú perspektívu životného naplnenia – perspektívu dobrého zamestnania.

X. ročník v SSOŠH Železiarne Podbrezová
X. ročník v SSOŠH Železiarne Podbrezová