Prvý štvrťrok v prevádzkarni oceliareň

 

Ilustračné foto: A. Nociarová
Ilustračné foto: A. Nociarová

 

Aj v prevádzkárni oceliareň bol začiatok roka poznačený vplyvom celosvetovej pandémie COVID-19. Výrobu sme začali 5. januára v trojzmennom päťdňovom pracovnom režime.

Od začiatku roka dochádzalo k navýšeniu výroby pre valcovňu rúr a nárastu expedície kontinuálne odlievaných blokov, hlavne pre zákazníkov z Nemecka a Českej republiky. Ide o formáty kruh 150, 180 a 210 milimetrov.

Na základe uvedených skutočností sme vyrobili o tri dni viac nad mesačný januárový plán. Od februára sme upravili pracovný režim na šesťdňový trojzmenný, v ktorom sme zotrvali do 16. marca. Následne sme, od uvedeného dátumu, začali vyrábať v nepretržitom štvorzmennom režime.

Nábeh výroby bol komplikovaný práceneschopnosťou zamestnancov a karanténnymi opatreniami. Napriek tomu sa podarilo prekročiť plán v mesiacoch prvého kvartálu o 3 815 ton vyrobených kontinuálne odlievaných blokov.

Celkový počet vyrobených tavieb za kvartál bol 1 498, pri dosiahnutej kvalite požadovaného vyrábaného sortimentu. Materiálové nepodarky predpísané pre dosiahnutie sledovaného cieľa kvality boli podkročené o 0,2 kg/t distribučnej výroby valcovne rúr.

Za uvedené výsledky je potrebné poďakovať zamestnancom oceliarne a zapriať im pevné zdravie a pracovnú pohodu do ďalšieho obdobia roku 2021.