Podbrezovská mládež súčasťou TOP 12

 

Koordinátor mládeže Futbalového klubu Železiarne Podbrezová Jozef Mores V minulom čísle ste si mohli prečítať hodnotenia trénerov družstiev U17, U19 a juniorov. Najmä tréneri dorastencov často uvádzali náročnosť sezóny, no zároveň aj spokojnosť so splnením jasného cieľa – štatútu akadémie. Koordinátor mládeže Futbalového klubu Železiarne Podbrezová Jozef Mores vysvetlil, čo to štatút Futbalovej akadémie je, priblížil jeho význam a objasnil aj cestu k jeho zisku:

-Musím konštatovať, že sezóna 2016/2017 bola po športovej a psychickej stránke veľmi náročná. Štrnásť prvoligových mládežníckych družstiev Útvaru talentovanej mládeže (ÚTM) v nej bojovalo o získanie štatútu Futbalovej akadémie od sezóny 2017/2018. Futbalové akadémie totiž v novej sezóne nahradia Útvary talentovanej mládeže, ktoré boli doteraz v hierarchii práce s mládežou na najvyššom mieste.

Pre udelenie štatútu Futbalovej akadémie sme museli splniť nielen náročné licenčné kritériá, ale hlavne obstáť po športovej stránke. Podľa nových pravidiel, v takzvanej prechodnej sezóne 2016/2017, v ktorej sa bojovalo o získanie štatútu Futbalovej akadémie, sa na konečnom umiestnení podieľali dve dorastenecké kategórie U19 a U17. Zo súťaže priamo zostupovali dve posledné družstvá (14. a 13. miesto) a družstvo umiestnené na 12. mieste muselo odohrať barážový zápas o udržanie sa v elitnej spoločnosti s družstvom z druhej dorasteneckej ligy, ktoré si právo odohrať barážový zápas muselo vybojovať v náročných druholigových zápasoch a splniť licenčné kritériá. Predpokladali sme, že o konečnom umiestnení sa bude rozhodovať do záverečného kola. Tak aj bolo. Až posledný hrací deň rozhodol o konečnom tabuľkovom umiestnení. Priamo zostúpili družstvá FC VSS Košice a Dukla Banská Bystrica a do baráže išla FK Senica. My sme sa v konečnom zúčtovaní umiestnili na 10. mieste, čo nám zabezpečilo účasť v najvyššej dorasteneckej súťaži aj v sezóne 2017/2018 a zisk štatútu Futbalovej akadémie.

Dostať sa medzi 12 klubov, so štatútom Futbalovej akadémie, bolo našim prioritným cieľom. Znamená  to výrazný posun v skvalitnení práce s mládežou vo FK Železiarne Podbrezová, napĺňaním jej hlavného zmyslu, ktorým je výchova vlastných hráčov pre potreby “A“ družstva a príprava mladých ľudí do života. Myslím tým v prvom rade navýšené financovanie mládeže zo strany Slovenského futbalového zväzu, personálne obsadenie, kontrolu a metodiku tréningového procesu, vzdelávanie trénerov, imidž a propagáciu klubu.

Chcel by som sa poďakovať vedeniu Železiarní Podbrezová a.s.  za podporu a záujem o mládež v našom klube a vedeniu FK Železiarne Podbrezová, za podporu a trpezlivosť v náročnej sezóne, ktorú máme za sebou. Ďakujem trénerom, hráčom, členom realizačných družstiev a všetkým, ktorí sa na tomto úspechu podieľali.