Kurz programovania JAVA

 

ŽP Informatika s.r.o. umožnila študentom SG ŽP a SSOŠH ŽP zúčastniť sa kurzu programovania v jazyku JAVA, vedeného lektorom Andrejom Ťažkým. Skupina mierne pokročilých si utvrdila vedomosti z oblasti objektovo orientovaného programovania, ktoré nadobudla v minulom školskom roku a pokračovala v oblasti tvorby grafického užívateľského rozhrania. Skúsenejšia skupina, kurz navštevovala tretí rok, sa venovala princípom vývoja reálnych podnikových IS tak,  ako sú vyvíjané v ŽP Informatika s.r.o. V praxi si osvojili pojmy ako objektovo relačné mapovanie, trojvrstvová architektúra (dátová, funkčná a prezentačná vrstva IS), či princíp komunikácie klient – server. Každý zo skupiny mierne pokročilých, Matej Ďurinďák, Erik Škôlka, Peter Golian, Dávid Kurek a Tomáš Komora,  vypracoval v priebehu roka dve kontrolné zadania. Na konci kurzu si všetci prevzali  certifikát o jeho absolvovaní a finančnú odmenu. Druhá skupina v zložení Daniel Jacko, Patrik Leško a Natália Réveszová dostala okrem certifikátov a finančných odmien aj možnosť absolvovať  mesačnú platenú prax v júni v spoločnosti ŽP Informatika. Všetci študenti nadobudli veľa vedomostí a praktických zručností, ktoré určite ocenia v budúcnosti, ak sa rozhodnú študovať IT na vysokej škole alebo sa venovať IT v praxi. Ocenenia absolventom odovzdal Ing. Matej Blahút, riaditeľ pre IT, na záver školského roka.

 

Ocenenia absolventom odovzdal Ing. Matej Blahút, riaditeľ pre IT, na záver školského roka.
Ocenenia absolventom odovzdal Ing. Matej Blahút, riaditeľ pre IT, na záver školského roka.