Významné výročia v roku 2023

Železničná stanica v Podbrezovej bola vybudovaná v roku 1883. Súčasná bola postavená v roku 1912. Foto: archív redakcie

V roku 2023 si pripomenieme viaceré významné výročia spájajúce sa s históriou podbrezovských železiarní. V prvej časti sa pozrieme na historické míľniky od roku 1838, kedy bola schválená výstavba valcovne a pudlovne na výrobu železničných koľajníc pod vŕškom Brezová, až po rok 1968, kedy bol položený základný kameň výstavby nového závodu železiarní a jeho prvej výrobnej prevádzkarne ťahárne rúr 1.

185. výročie
V roku 1838 rakúsko-uhorský parlament schválil výstavbu valcovne a pudlovne na výrobu železničných koľajníc pod vŕškom Brezová. V rovnakom roku vznikla prvá dychová hudba v Hronci, ktorej priamou pokračovateľkou je Dychová hudba ŽP. Pod správu podbrezovských železiarní bola zaradená v roku 1879.

170. výročie
V roku 1853 bolo dokončené ľavé krídlo valcovne a pudlovne. V polovici novembra sprevádzkovali valcovacie zariadenie na lupy, čelné kladivo a dúchadlo, 21. novembra večer začali vyhrievať pece, dymovody a ohrievače a 27. novembra hodinu po polnoci začali taviť v štyroch pudlovacích peciach. Riadna prevádzka v pudlovacej valcovni sa začala 1. decembra.

150. výročie
V roku 1873 v Hronci založili Potravné družstvo (filiálka v Podbrezovej), ktoré za výhodnejších podmienok predávalo potraviny a šatstvo svojim členom na knižku.

145. výročie
V roku 1878 boli do železiarní dodané prvé sedemtonové lokomotívy „Kachelmannky“ (vyrábala ich firma Kachelmann a syn).

140. výročie
V roku 1883 bola ako prvá v Uhorsku postavená rúrovňa na výrobu valcovaných a ťahaných tupo zváraných rúr s kapacitou 2000 ton. Súviselo s ňou spustenie výroby tvaroviek potrubia (fitingov) v strojárskej dielni. Vodné turbíny nahradili vodné kolesá, pribudli generátorové vykurovanie pecí či parný pohon.
V rovnakom roku boli položené prvé metre železničnej trate v smere z Banskej Bystrice do Podbrezovej. Trať dlhú 35 kilometrov vystavali na vlastné náklady Štátne železiarne Podbrezová. Závod bol na železničnú sieť napojený 26. júla 1884.
V roku 1883 bola vybudovaná prvá železničná stanica v Podbrezovej, ktorá slúžila aj ako prípojková pre vlečku železiarní. Súčasná bola postavená v roku 1912.

130. výročie
V roku 1893 bola ukončená výstavba prvej nemocnice v Podbrezovej, v ktorej boli dve miestnosti, dvadsať lôžok a operačná sála. Pôsobili v nej dvaja lekári a zdravotnícky personál.

125. výročie
V roku 1898 bola sprevádzkovaná hydrocentrála v Piesku, využívajúca vodu z potoka Bystrá, privádzanú podzemným potrubím. Na dvoch špirálových Francisových turbínach v nej vyrábali trojfázový prúd.

120. výročie
V roku 1903 k hydroelektrárňam závodu pribudla nová v Piesku. V rovnakom roku bola štátna cesta premiestnená z priestorov závodu za oceliareň.

115. výročie
V roku 1908 bola sprevádzkovaná Hydrocentrála v Dubovej. V tom istom roku bola vybudovaná valcovňa hrubých plechov „Lauthovo trio“.

100. výročie
V roku 1923 v oceliarni postavili prvý sádzací žeriav.

95. výročie
V roku 1928 bola spustená do prevádzky hydrocentrála v Jasení a kyslíkareň v Piesku.

90. výročie
V roku 1933 bolo v Podbrezovej na Skalici postavené futbalové ihrisko.

85. výročie
Dňa 28. septembra 1938 boli neziskové a stratové železiarne predané československým štátom firme Zbrojovka Brno, a.s. (majetková podstata štátu 49 percent akcií, Zbrojovka Brno a.s. mala 51-percentný podiel). Od 1. októbra pracovala pod názvom Podbrezová, banská a hutná a.s. Praha. Podnikovým riaditeľom sa stal Dr. Ing. Vladimír Langer, predtým vedúci predstaviteľ Zbrojovky. Nástupom nových pracovníkov zo Zbrojovky do železiarní bolo zriadené dopravné oddelenie a dodané osobné i nákladné automobily (dovtedy netvorili súčasť fabriky).

80. výročie
V roku 1943 bola na šrotovisku závodu postavená žeriavová dráha s piatimi magnetovými žeriavmi. V rovnakom roku pribudla 3-tonová elektrická oblúková pec na zlievarenské účely a takisto bola postavená betónová hať na Hrone. Rok 1943 znamenal aj koniec vydávania dvojjazyčných závodných novín Podbrezová, ktoré vychádzali od roku 1941.

75. výročie
V roku 1948 začali oceliari pokusne vyrábať okrúhle ingoty.
Železiarne i obec boli napojené na elektrické vedenie Stredoslovenských elektrární a v závodných elektrárňach prešli na normalizovanú trojfázovú sústavu (postavená bola stanica so štrnástimi generátormi).
V roku 1948 bola tiež v obci postavená meštianska a štátna ľudová škola a pozdĺž cesty bol postavený múr.

70. výročie
V roku 1953 bola uskutočnená modernizácia plechotrate.

65. výročie
V roku 1958 sa sprevádzkovaním zvarovne rúr veľkých priemerov priamym švíkom začalo s výrobou zváraných rúr veľkých priemerov (426 až 2020 milimetrov z plechov vlastnej produkcie, hrúbky steny do 16 milimetrov).

60. výročie
V roku 1963 bol postavený sklad vykurovacích olejov. V rovnakom roku bola elektrooceliareň doplnená o žíhareň ingotov a úpravňu povrchov frézovaním. Do funkcie podnikového riaditeľa nastúpil Ing. Anton Kolenička (1963-1986), ktorého pričinením sa podnik určený na zánik pozviechal a stal ziskovým.

55. výročie
Dňa 28. júna 1968 bol položený základný kameň výstavby nového závodu železiarní a jeho prvej výrobnej prevádzkarne ťahárne rúr 1 a tým aj celého areálu nového závodu v Piesku. V tom istom roku bola na „hutnom dvore“ zrušená úzkorozchodná vlečka.