Vladimír Soták ml.: Na akúkoľvek krízu sa musíme pozerať ako na príležitosť

Svet v súčasnosti bojuje s problémami rôzneho druhu. Neustále prijímame množstvo informácií o vývoji situácie na politickej a spoločenskej úrovni. Hľadanie riešení sa stalo každodenným leitmotívom predstaviteľov štátov, firiem či rôznych organizácií. Dôležité rozhodnutia prijíma aj vedenie akciovej spoločnosti Železiarne Podbrezová (ŽP a.s.). Napriek všetkým krízam v predošlom roku dosiahol najväčší zamestnávateľ na Horehroní vynikajúci výsledok. No uplynulých dvanásť mesiacov je už za nami a s nejasným pohľadom upierame zrak na rok 2023. Vedenie ŽP a.s je dnes postavené pred mnoho výziev a prijímanie dôležitých rozhodnutí. Nielen o nich sme sa rozprávali s Vladimírom Sotákom mladším, členom Predstavenstva a obchodným riaditeľom ŽP a.s.

Nie je tajomstvom, že rok 2022 bol pre ŽP a.s. veľmi úspešný. Ako ho hodnotíte z pohľadu obchodu?

– V prvom rade musím vyjadriť mierne prekvapenie, ale zároveň veľkú spokojnosť, aké dobré výsledky sme v našej spoločnosti dosiahli. Je to dôsledok dlhoročnej práce a príprav. V našom obchodnom oddelení to znamená výber portfólia zákazníkov, štruktúry predaja a nastavenie cenníkov. Vzhľadom na situáciu, aká bola na trhu, výsledky sú viac ako dobré.

Ide o akýsi paradox. Uplynulých dvanásť mesiacov poznačila energetická kríza, inflácia, konflikt na Ukrajine a napriek tomu sa železiarňam darilo. Čomu to pripisujete?

– Na akúkoľvek krízu je dôležité pozerať sa ako na istú formu príležitosti. Nedá sa predpovedať, čo sa bude diať. No vždy je dobré mať už dopredu pripravené alternatívy. Pokiaľ máme vedomosť, akým smerom sa situácia bude uberať, vyberieme vhodnú možnosť. Čiastočne ide aj o otázku šťastia, že sa človek nepomýli alebo že sa vo svete neudeje niečo zásadné. Za úspešné výsledky vďačíme aj našim dlhoročným stabilným zákazníkom. Vieme, čo môžeme od nich očakávať v ktoromkoľvek období. Na druhej strane, aj oni sa môžu spoľahnúť na nás. Vďaka tomu dokážeme predpovedať vývoj situácie a podľa nej reagovať.

Nie je to však len o vzťahu obchodník-zákazník…

– Samozrejme. Dobré výsledky by sa nezrodili bez veľkého úsilia celého tímu. Musíme neustále zbierať informácie nielen z trhu, ale je nevyhnutné mať základnú znalosť, čo sa deje na Slovensku, v Európe a vo svete. Z toho sa snažíme vyskladať mozaiku a vhodne naplánovať najbližšie mesiace, prípadne príslušné obchodné obdobie.

Vyžadovali spomínané spoločensko-politické problémy zvýšenú aktivitu vedenia spoločnosti, prípadne vášho obchodného úseku tak, aby bol hospodársky výsledok čo najlepší?

– Naša snaha je stále rovnaká. Výrobný úsek, spolu s ďalšími oddeleniami, sa intenzívne venoval nákladovému modelu. Na základe neho sme dokázali pripraviť určitú stratégiu predaja, ktorá sa mení v závislosti od situácie. Vieme veľmi presne, čo nás koľko stojí, čomu sa máme viac venovať, ktorý sortiment je doplnkový, prípadne, ktoré odvetvia sú pre nás vhodné, rentabilné alebo, naopak, nerentabilné. Na základe kombinácie všetkých týchto faktorov sa ľahšie prijímajú rozhodnutia.

Keď sme sa minulý rok spolu rozprávali, hovorili ste o snahe získať ďalších partnerov v rôznych kútoch sveta. Podarilo sa vám stanovený cieľ splniť?

– V Európe máme trhy veľmi dobre obsadené. Samozrejme, vždy sa môžeme v tomto smere zlepšiť, prípadne upraviť štruktúru zákazníkov. Ale súčasný stav na našom kontinente považujem za dobrý. Spomeniem ešte Severnú a Južnú Ameriku. V tejto oblasti pôsobíme obmedzene, ale stabilne. Špecifická je Afrika, kde máme stále rôzne možnosti a, rozhodne, nie malé, kde by sme sa mohli ďalej rozvíjať. Avšak, sme limitovaní tým, že väčšinu rokov sú naše produkty dlhodobo vypredané.

Čo to znamená?

– Nemáme extra veľké možnosti, aby sme v podbrezovských železiarňach rozširovali výrobu. A keď príde horšie obdobie, ťažšie sa naše výrobky presadzujú na ktoromkoľvek trhu. Preto musíme hľadať určitý balans, s ktorými objemami a kam sa posunúť, aby sme mali pootvorené dvere aj na také trhy ako je Afrika. Potenciál je a predpokladám, že v najbližších rokoch sa naše obchody mimo nášho kontinentu mierne zintenzívnia. Osobne si však nemyslím, že pôjde o veľký objem. Pretože ak by nastala takáto situácia, znamenalo by to, že Európa má nejaký veľký problém. Čiže ak bude mať problém Európa, budeme sa snažiť presadiť. Ale uvedomujeme si, že to budeme mať ťažké. Ostatné krajiny sveta totiž nespia a ani nečakajú, že príde niekto z Európy a už vôbec nie niekto, kto nie je konkurencieschopný. Naša spoločnosť je momentálne konkurencieschopná, ale vidíme vývoj Európskej únie, ktorý môže byť v konečnom dôsledku veľmi zlý.

Rok 2023 prináša množstvo otázok, možno aj obáv a ani najväčší analytici si netrúfajú odhadnúť, čo prinesie. Aký rok očakávate vy?

– Ako každý rok, tak aj rok 2023 súvisí s ekonomickou a politickou situáciou nielen na Slovensku, ale aj v Európe a vo svete. Ak mám byť úprimný, od slovenskej vlády nič neočakávam. A to platí aj o budúcej, ktorá bude zložená po predčasných voľbách. Skôr sa pozerám na vývoj ekonomiky Nemecka a Európskej únie. Žiaľ, vidím mnoho negatívnych signálov. Súčasná situácia vo svete nie je naklonená ekonomickému rozmachu. Skôr naopak. Myslím si, že dôjde k stagnácii, možno aj malému útlmu. Ale to je dnes veľmi ťažké predpovedať. V priebehu niekoľkých mesiacov môže byť všetko úplne inak. V Železiarňach Podbrezová sa snažíme pripravovať aj na horšie scenáre. Pred nami stojí jeden veľký problém, a to je otázka dumpingu voči Číne, ktorý sa končí na konci júna tohto roku.

Môžete bližšie vysvetliť, o čo ide?

– Európska komisia nemá záujem riešiť dovoz tovarov z tretích krajín a ani nijako ho obmedzovať. Naše postavenie ako európskeho výrobcu je absolútne neférové a v druhej polovici roka bude ešte horšie, pokiaľ Európska komisia neprijme iné záväzné rozhodnutie. Komplikácie očakávam najmä na trhu valcovaných rúr. Myslím si, že z časti sme na situáciu pripravení a rovnako sa budeme pripravovať v najbližších mesiacoch tak, aby štruktúra nášho predaja bola konkurencieschopná, aj napriek takýmto neférovým dovozom z tretích krajín.

Situácia nie je a nebude jednoduchá. Ste napriek tomu optimista?

– Je veľmi dôležité pripomenúť, že pre rok 2023 sme vo vedení ŽP a.s. urobili všetko, čo bolo v našich silách, aby sme mali v tomto roku dobrú štartovaciu pozíciu. A ona je viac ako dobrá. Sme pripravení finančne pokryť navýšené náklady za energie a plyn, prípadne ďalšie komodity. Zároveň sme znížili úverový rámec. Do veľkej miery vieme plánovať náklady na celý tento rok, keďže máme podpísané kontrakty na elektrickú energiu a plyn. Nikdy sme neboli lepšie pripravení na krízové obdobia ako teraz. Môžem teda povedať, že sme urobili maximum, aby rok 2023 dopadol, podľa možností, čo najlepšie.