Náročný rok má za sebou aj ŽP Trade Bohemia

Spoločnosť ŽP Trade Bohemia, a.s., zabezpečuje na českom trhu predaj bezšvíkových oceľových rúr a príslušenstva vyrobených v podbrezovských železiarňach. Vzájomná spolupráca trvá takmer tri desaťročia. Ani nášho stabilného partnera neobišli minulý rok spoločensko-ekonomické problémy súčasnosti. Vedenie podniku muselo promptne reagovať na všetky výzvy, aby na konci decembra mohlo skonštatovať, že odchádzajúci rok bol úspešný.

Predošlé obdobie sme bilancovali s Martinom Čermákom, generálnym riaditeľom ŽP Trade Bohemia, a.s.

Turbulentný rok 2022 je za nami. Aký bol z pohľadu ŽP Trade Bohemia, a.s.?

– Uplynulý rok bol naplnený veľkým množstvom momentov a udalostí, ktoré ovplyvnili a zmenili náš spôsob a tiež vnímanie súkromného i pracovného života. Po ústupe covidovej pandémie bol koncom februára na východe Európy rozpútaný vojenský konflikt, ktorý nemá v modernej dobe obdoby. Táto skutočnosť veľmi tvrdo ovplyvnila ekonomiku a hospodárstvo v Európskej únii. Podiel dodávok životne dôležitých surovín a energií pochádzajúcich z Ruska do európskych krajín bol postupne znížený alebo zastavený. Náhrada a zaistenie alternatívnych energetických zdrojov je zložitý a dlhodobý proces. Bolo len otázkou času, kedy sa táto situácia začne priamo premietať do cenových úrovní týchto komodít, a tak došlo ku skokovým násobným nárastom. 

Aké ďalšie faktory ovplyvnili fungovanie vašej spoločnosti?

– Naša ekonomika bola zasiahnutá aj ďalším nepriaznivým vplyvom, a to vyššou infláciou. Jej priemerná miera za rok 2022 bola na úrovni 15,1 percenta, čo je druhá najvyššia hodnota od vzniku samostatnej Českej republiky. Napriek nepriaznivým okolnostiam česká ekonomika v prvej polovici vlaňajšieho roku medziročne rástla o 4,2 percenta, oproti záveru obdobia, kedy došlo k spomaleniu s náznakmi miernej recesie. Súčasné odhady výšky HDP v roku 2022 sa pohybujú na rastovej hodnote 2,4 percenta. Cez vyššie uvedené fakty sa našej spoločnosti podarilo na českom trhu realizovať pre nás obvyklý objem predaja rúr a obchodne zaistiť servisnú činnosť smerujúcu k spokojnosti zákazníka.

Môžete teda hodnotiť rok 2022 ako úspešný?

– Minulý rok sa nám, napriek všetkým nepriaznivým udalostiam, podarilo realizovať predaj produktov ŽP a.s. na českom trhu v objemoch a cenách, ktoré nám umožnili dosiahnutie dobrého hospodárskeho výsledku. 

Keby sme to rozmenili na drobné, aký bol objem predaja realizovaný v Českej republike v roku 2022?

– Keď poviem presné čísla, tak oceľových blokov sme predali 18 718 ton, oceľových rúr valcovaných za tepla viac ako 12-tisíc ton, presných rúr ťahaných za studena 6 387 ton, z hutnej druhovýroby sme predali 177 ton a rúrových navarovacích oblúkov a prechodov 78 ton. Naše odberateľské portfólio sa historicky zásadne nemení a je stále nastavené väčšinovým podielom na dodávky pre veľkoobchodné skladové spoločnosti. V druhom polroku a v závere roka boli zákazníci z tejto oblasti v očakávaní znižovania cien hutníckych výrobkov. Preto znížili objem svojich požiadaviek. Táto situácia bola citeľnejšia v komodite valcovaných rúr. Vo výberových konaniach a na opravy energetických zariadení sa nám však podarilo získať objem, ktorý tieto výpadky čiastočne nahradil.

Dalo sa nejakým spôsobom pripraviť na všetky prekážky?

– Pripraviť sa na spomínané problematické stavy nebolo celkom možné. Najmä vojenský konflikt na Ukrajine bol, bohužiaľ, kľúčovým momentom, ktorý odštartoval negatívne vplyvy na hospodárstvo nielen v európskych krajinách. Z tohto dôvodu sme sa začali stretávať s rastúcimi cenami pohonných hmôt, energií a surovín, ktoré začali ovplyvňovať spotrebiteľské ceny potravín, tovarov a služieb. Čiastočná pomoc prichádza zo strany štátu v podobe zastropovania cien energií, ktoré sú však i tak násobne vyššie, oproti minulým rokom. Zmieňovaná pomoc ale zďaleka nepokrýva nárast životných a pri podnikateľských subjektoch prevádzkových nákladov.

Rok 2023 prináša mnoho otáznikov. Nikto nevie presne povedať, ako sa bude situácia vyvíjať. Predsa len, aké sú vaše odhady, možno vízie do nasledujúcich mesiacov?

– V týchto dňoch zabezpečujeme výrobné objednávky na február 2023. Štart do nového roku z obchodného pohľadu nie je zlý, objem objednávok odpovedá našim štandardom. Vývoj a odhad situácie na trhu pre ďalšie mesiace nie je, vzhľadom k stále pretrvávajúcemu vojenskému konfliktu, jednoduché predikovať.

V závere by som rád poprial všetkým zamestnancom skupiny ŽP Group v novom roku veľa zdravia, pokoja a spokojnosti.