Proti zaradeniu nemocnice do najnižšej úrovne zabojujeme petíciou

Na tlačovej konferencii na pôde nemocnice zaznelo mnoho argumentov za zachovanie NsP Brezno v druhej úrovni. Zľava: Ondrej Lunter, Vladimír Soták, Tomáš Abel, Jaroslav Mačejovský a Karol Vojtko. Foto: M. Gončár

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky zverejnilo v závere uplynulého roka prvú, čiastkovú fázu reformy nemocničnej siete. Podľa jej výsledkov bude na Slovensku jedna nemocnica piatej úrovne, tri nemocnice štvrtej, deväť nemocníc tretej, 33 nemocníc druhej a 42 nemocníc prvej úrovne. Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o. (NsP Brezno) figuruje ako zariadenie prvej úrovne.

So zaradením breznianskej nemocnice do najnižšej úrovne nesúhlasí jej vedenie, Banskobystrický samosprávny kraj a ani zriaďovatelia – Železiarne Podbrezová akciová spoločnosť (ŽP a.s.) a mesto Brezno. Preto pripravili petíciu proti tomuto kroku. Zástupcovia nemocnice, na čele s jej riaditeľom Jaroslavom Mačejovským, Tomáš Abel, predseda Správnej rady NsP a primátor mesta Brezno, Ondrej Lunter, predseda Banskobystrického samosprávneho kraja a Vladimír Soták, člen Správnej rady NsP a generálny riaditeľ ŽP a.s. o tom informovali na tlačovej konferencii na pôde nemocnice 12. januára.

Neférové rozhodnutie

Prítomní vyjadrili nesúhlas a ostro odsúdili rozhodnutie ministerstva. Argumentovali najmä skutočnosťou, že dostupnosť zdravotnej starostlivosti sa pre ľudí z Horehronia výrazne zníži. „Okres Brezno má okrem samotného mesta aj 29 obcí. Z tohto počtu by mali pacienti až zo sedemnástich obcí dojazd do nemocnice druhej a vyššej úrovne cez 45 minút. V niektorých prípadoch až cez jednu hodinu. V zime ešte viac. Ide pritom o 23-tisíc ľudí,“ upozornil T. Abel. Zároveň pripomenul napredovanie nemocnice, úsilie personálu, ale aj investície, ktoré boli v poslednom období realizované, pričom bolo preinvestovaných viac ako osem miliónov eur zo zdrojov Európskej únie. „Ďalšie peniaze investovalo mesto Brezno a akciová spoločnosť Železiarne Podbrezová. Ide o stovky tisíc eur. Rozhodnutie ministerstva zdravotníctva voči našej nemocnici považujeme za neférové.“

Dôkazom neustálej snahy zvyšovať kvalitu poskytovanej zdravotnej starostlivosti v NsP Brezno je aj zakúpenie šiestich sanitných motorových vozidiel pre nemocničnú záchrannú zdravotnú starostlivosť. Tie boli do užívania slávnostne odovzdané pred tlačovou konferenciou. „Žiadame kompetentných, aby rozhodnutie zaradiť našu nemocnicu do prvej úrovne prehodnotili. Zároveň oznamujem začiatok petičnej akcie, ktorú bude organizovať naše mesto, nemocnica, Železiarne Podbrezová a všetky obce na Horehroní. Takýmto spôsobom budeme deklarovať, že s rozhodnutím ministerstva zdravotníctva nesúhlasíme a žiadame o jeho zmenu,“ doplnil primátor.

K výzve sa priklonil aj Ondrej Lunter, banskobystrický župan. „Nikto nie je odporcom reforiem. S primátorom mesta Brezno už viac ako rok vystupujeme a žiadame od ministerstva zdravotníctva zásadnú reformu ambulantného sektoru. Tvrdíme, že ak chceme robiť čokoľvek s nemocnicami, nemôžeme začať skôr, ako sa uskutoční reforma ambulancie, pretože viac ako 80 percent zdravotníckych výkonov má byť vykonávaných práve tam,“ doplnil O. Lunter.

Rozhodnutie šokovalo

Jaroslav Mačejovský, riaditeľ NsP Brezno, bol po rozhodnutí ministerstva veľmi sklamaný. „Vďaka zriaďovateľom – akciovej spoločnosti Železiarne Podbrezová a mestu Brezno sa nám darí držať nemocnicu v dobrej kondícii. Na tejto pôde som sa stretol s politickými špičkami. Všetci kompetentní, vrátane premiéra či ministra, sa vyjadrovali pochvalne. Mal som pocit, že nás berú ako partnera, ako ozajstnú regionálnu nemocnicu. Preto ma rozhodnutie, ktoré prišlo, šokovalo.“

Výzva na podpísanie

Vladimír Soták predniesol novinárom viacero zmysluplných argumentov. Brezniansku nemocnicu porovnal s inými slovenskými a pripomenul, že vzdialenosť medzi jednotlivými nemocnicami druhej kategórie je často oveľa kratšia ako by bola dostupnosť adekvátnej zdravotnej starostlivosti na Horehroní. „V Ružomberku a Dolnom Kubíne sú nemocnice druhej úrovne a vzdialenosť medzi mestami je približne dvadsať minút. Dolný Kubín a Trstená, taktiež druhá úroveň, dojazd asi 39 minút. Nové Zámky a Komárno 32 minút, Lučenec a Rimavská Sobota 32 minút. Všetko sú to nemocnice druhej úrovne. Nekritizujem. Naopak, teším sa, keď sú vybavené a poskytujú čo najlepšie služby. Ale pýtam sa, prečo je nemocnica v Brezne zaradená do najnižšej úrovne? Ak minister nezmení rozhodnutie, nech sa vzdá funkcie. Nepotrebujeme niekoho, kto robí takéto rozhodnutia a porušuje zákon.“

Následne vyzval všetkých ľudí na Horehroní, aby pripravovanú petíciu podpísali. Obrátil sa aj na zamestnancov Železiarní Podbrezová a jej dcérskych spoločností. „Keď budú odborári v našej fabrike zbierať podpisy, prosím, podporte spoločnú iniciatívu.“

Petičné hárky budú mať predsedovia dielenských výborov ZO OZ KOVO, ich členovia, zástupcovia, pripravené budú v každej prevádzkarni a na vrátniciach jednotlivých závodov. Zapojené budú aj samosprávy, na čele so starostami obcí, ktorí budú zbierať podpisy od obyvateľov.

Zánik nehrozí

Hoci je súčasná situácia nejasná a v obyvateľoch môže vyvolať obavy, Karol Vojtko, hovorca NsP Brezno, verejnosť upokojil. „Určite nehrozí, že by bola naša nemocnica zatvorená alebo že by došlo v krátkodobom období k zatvoreniu jej dotknutých pracovísk. Avšak, z dlhodobého hľadiska určite hrozí, že sa nami poskytovaný rozsah zdravotnej starostlivosti zúži a časom sa niektoré pracoviská stanú nadbytočnými alebo neudržateľnými. Ministerstvu zdravotníctva sme hneď na začiatku tohto roka zaslali žiadosť o preradenie našej nemocnice do druhej úrovne, kde sme podrobne rozpísali všetky naše objektívne dôvody podporujúce túto požiadavku. Ak by sa tak nestalo, v nasledujúcom období, od roku 2024, by bolo ohrozené, v nami požadovanej minimálne druhej úrovni, poskytovanie nasledujúcich programov: gynekologický, popáleninový, cievnej chirurgie, program nevaskulárnych intervencií, infektologický, klinickej onkológie a program kože, podkožia a prsníka.“

Priebeh petície a ďalšie rozhodnutia budeme monitorovať a čitateľov budeme informovať na stránkach našich novín. V nasledujúcom čísle tému podrobnejšie rozoberieme.

Petícia

Za zachovanie Nemocnice s poliklinikou Brezno, n.o., v celom jej doterajšom rozsahu poskytovaných zdravotníckych činností a za jej zaradenie do siete kategorizovaných nemocníc II. úrovne.

  • Petičné hárky nájdu zamestnanci ŽP a.s. u predsedov a ich zástupcov dielenských výborov ZO OZ KOVO. Pripravené budú v každej prevádzkarni a na vrátniciach jednotlivých závodov.
  • Petičná akcia bude trvať do konca februára a jej jedinou podmienkou je vek od 16 rokov.
  • Pre obyvateľov bude k dispozícii aj elektronická petícia, o ktorej sa viac dozvedia na stránke mesta Brezna, respektíve na jeho sociálnych sieťach.
  • Podpísať petíciu môže ktorýkoľvek obyvateľ Slovenska, ale aj ľudia, ktorí majú väzby na Brezno, no pôsobia v iných mestách, dokonca aj žijúci v zahraničí.