Pred náročným rokom zazneli aj slová optimizmu

Vladimír Soták, predseda Predstavenstva a generálny riaditeľ ŽP a.s., a Marian Kurčík, podpredseda Predstavenstva a ekonomický riaditeľ ŽP a.s., počas úvodného príhovoru. Foto: M. Gončár

Koliba Stupka na Táľoch privítala po dvoch pandemických rokoch zástupcov vedenia akciovej spoločnosti Železiarne Podbrezová (ŽP a.s.), predstaviteľov stredného manažmentu a zástupcov verejnoprávnych, spoločenských a kultúrnych inštitúcií. Na tradičnom novoročnom prípitku hostia bilancovali predošlé obdobie, utužili pracovné vzťahy a načrtli plány do nasledujúceho obdobia. Slávnostné popoludnie otvoril Vladimír Soták, predseda Predstavenstva a generálny riaditeľ ŽP a.s. Privítal hostí a do roku 2023 im zaželal všetko dobré.

„Cieľom tohto stretnutia je, aby ste sa spoznali. My v Podbrezovej máme jediné prianie. Pomáhajme si, spolupracujme a tešme sa, keď sa nám podarí urobiť niečo pozitívne. Lebo ako sa zariadime, tak budeme žiť. Všetky prostriedky, ktoré investujeme, sú dobré pre nás, naše deti a vnukov. Želám vám veľa zdravia a šťastia. Nech sa vám darí v tom, čo robíte, ale aj v tom, čo dokážeme spolu vytvoriť. Pretože to by malo byť zmyslom nášho života. Zišlo sa tu veľa ľudí, ktorých mám rád. Šírme medzi sebou lásku a prajme si všetko najlepšie,“ zaznelo z úst generálneho riaditeľa.

V príjemnom prostredí a priateľskej atmosfére si prítomní pripili a v družnej debate strávili príjemné popoludnie. 

Niekoľkých z pozvaných hostí sme oslovili a opýtali sa ich, čo očakávajú od nového roka a aké želanie posielajú ľuďom v celom regióne.

Ondrej Lunter ml., predseda Banskobystrického samosprávneho kraja

– Rok, ktorý nás čaká, je nepredvídateľný a ťažký. Hovoria o tom prognostici na Slovensku, ale aj v Európe a na svetových trhoch. Trápi nás inflácia, rastúce ceny energií a množstvo ďalších problémov. V jednom som si ale istý. Železiarňam Podbrezová sa bude dariť, pretože majú veľmi dobré vedenie, čo sme videli aj počas predchádzajúcich rovnako ťažkých rokov. Minuloročné vynikajúce hospodárske výsledky sú jasným dôkazom, že správni ľudia sedia na správnom mieste a myslia na celý región. Jeho obyvatelia a zamestnanci Železiarní Podbrezová sa nemajú čoho obávať, pretože sú v dobrých rukách.

Prajem všetkým obyvateľom kraja, aby sme mali to, čo nám v predchádzajúcich rokoch pomohlo prekonať ťažké krízy – súdržnosť a ľudskosť. Nech má každý pri sebe niekoho, o koho sa môže v náročných chvíľach oprieť a kto mu pomôže. Banskobystrický samosprávny kraj a aj mesto Brezno budú stáť pri obyvateľoch a pomáhať im pri zvládaní všetkých kríz.

Tomáš Abel, primátor mesta Brezna

– Ciele do roka 2023 boli dané už pred voľbami v minulom roku. Stanovili sme si ich aj na toto obdobie. Prvoradou úlohou je stabilizovať chod mesta, pretože aj čitatelia vedia, čo sa deje v krajine na úrovni energií či inflácie, ktorá vstupuje do života samosprávy, ako i do života podnikov a zamestnávateľov. Práve v týchto veciach máme najmä krátkodobé ciele. Musíme ich splniť, aby sme dokázali fungovať v ďalšom období a naplnili plán, ktorý bol daný, najmä čo sa týka investícií v našom meste. Musím a chcem byť optimista aj napriek súčasnému vývoju. Ak dáme do toho aj so zamestnancami ešte viac energie, verím, že všetko zvládneme.

Ľuďom želám, aby prežívali v prvom rade pokoj, mali zdravie a všetko dobré v rodinách. Aby ich neopúšťala nádej, že sa všetko zlepší. Uvedomujem si, akú náročnú situáciu zažívajú. Preto im prajem veľa síl. Verím, že spoločne zabojujeme o to, aby sa v Brezne a na celom Horehroní žilo dobre a možno aj lepšie.

Jaroslav Mačejovský, riaditeľ Nemocnice s poliklinikou Brezno, n.o.

– Každý dobrý hospodár vie, že nemôže mať tri roky po sebe zlú úrodu. Prežili sme pandemické roky, uplynulý bol zasa energetický, ako ho nazývame. Obrovský nárast cien za energie sa dotkol aj nemocnice. Ide o štvornásobný skok, ktorý cítime dodnes. Zároveň je náš sektor podfinancovaný a peňazí je stále málo. Keď k tomu prirátame nárast cien, rozdiel sa ešte prehĺbil. Nech robíme čo robíme, viac ako 90 percent príjmu nemocnice prichádza zo zdravotných poisťovní. Tie si spomínané faktory akoby neuvedomovali. Roky sú zdravotné výkony platené rovnako cez DRG systém. Nie sú zohľadnené žiadne kapitálové výdavky nemocnice. Kondíciu, ktorú si držíme, máme len vďaka tomu, že sú jej zriaďovateľmi, okrem Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, aj Železiarne Podbrezová a.s. a mesto Brezno.

Zároveň platí príslovie. „Múdry človek nemusí byť chorý, aby poznal cenu zdravia.“ Niekedy stretávame v nemocnici ľudí, ktorí si svoje zdravie nevážia a akoby si ani neuvedomovali jeho cenu. Nemocnica ale nedokáže zázraky a nemá ani prsteň princeznej Arabely. V rámci demokracie sme totiž dospeli do štádia, že ak vás v nemocnici nevyliečia a domov neodchádza pacient zdravý, tak sme pochybili, lekári urobili zlú robotu a neodviedli sme prácu tak, ako máme. Akoby si ľudia nepripúšťali inú alternatívu a zabudli, že pre človeka nadišiel čas odísť.

Mali by sme sa vrátiť ku klasickým hodnotám a hodnotovým rebríčkom. Viac si vážiť prácu jeden druhého, lepšie rozlišovať veci, ktoré sú pre život dôležité. Denne sme vystavení rôznym otázkam. Čo dnes cítime? Čo ideme robiť? Politická situácia je zlá, energetická situácia je zlá, realitná bublina je zlá a ešte sa aj planéta zbláznila. Lyžovať sa nedá, v decembri máme dvadsať stupňov nad nulou. Dá sa pracovať v takejto atmosfére? Želám všetkým trošku viac optimizmu. Skúsme sa pozrieť do zrkadla a každý začať sám od seba.

Lenka Hlavatá Šebová, Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVR) Brezno – riaditeľka odboru služieb zamestnanosti

– Rok 2023 bude náročný, ale určite ho zvládneme tak, ako tie predošlé. Od 1. januára 2023 nadobudla účinnosť novela zákona č. 5/2004 Z. z. Zákona o službách zamestnanosti, ktorú bude potrebné zakomponovať do praxe. Končí nám aj štvorročné projektové obdobie, ktoré bude dobiehať do októbra, ale som presvedčená, že sa môžeme tešiť na nové zaujímavé projekty alebo na predĺženie tých, ktoré v praxi fungujú najlepšie.

Som veľmi hrdá, že v našom okrese sídli firma Železiarne Podbrezová a.s., ktorá patrí medzi najvýznamnejších zamestnávateľov v hutníckom priemysle nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí. Spolupracujeme vo viacerých oblastiach. V neposlednom rade, snahou obidvoch strán je zabezpečenie výroby prostredníctvom vhodných, potenciálnych zamestnancov. Vzájomne sa informujeme o potrebách zamestnávateľa a o možnostiach pomoci zo strany ÚPSVR Brezno. Budeme sa snažiť aj naďalej pokračovať v spolupráci pri riešení vzniknutých situácií.

Do nového roka 2023 prajem všetkým ľuďom veľa šťastia, zdravia, vzájomného porozumenia, tolerancie a optimizmu. Na Horehroní sme vždy boli súdržní, a preto sa aj v týchto neľahkých časoch zomknime a snažme sa byť voči sebe úctiví a ohľaduplní. Takto vykročme spoločne do budúcnosti a vystupujme ako súdržní Horehronci.

Jozef Ďurian, riaditeľ pobočky Sociálnej poisťovne v Banskej Bystrici

– Do roku 2023 mám veľmi jednoduché prianie. Aby sme ho prežili v zdraví, lebo keď budeme zdraví, zvyšok hádam zvládneme. Nech prežijeme krízy, ktoré nás postretli. Nie iba nákladové a energetické, ale aby sme sa vyrovnali aj s krízou, ktorú máme v spoločnosti. Budem rád, ak sa nám podarí vzťahy medzi ľuďmi zlepšovať, aby sme si viacej pomáhali, žili spolu v komunitách a takto spolu našli recept na to, aby sme zvládli ťažké finančné obdobie. Želám si, nech sa máme radi. Sledujem, že spoločnosť je nervóznejšia, čo vidím aj na našich klientoch a občanoch. Ľudia reagujú podráždenejšie a v spoločnosti nevzniká dobrá atmosféra. Budem rád, ak si každý vstúpi do svedomia, nájde spôsob, čo môže urobiť pre to, aby sa nám žilo lepšie.