Výherca súťažnej krížovky

Správne znenie tajničky z Podbrezovana č. 6, v ktorej sa ukrýval Murphyho zákon: „Keď sa veci vyvíjajú dobre, niečo sa pokazí.“ Z úspešných riešiteľov sme vyžrebovali Michala Tkáčika z prevádzkarne energetika. Vecnú cenu od spoločnosti ŽP Informatika s.r.o. si výherca môže prevziať v redakcii v pracovné dni od 7.30 do 15.30 hod.