V marci odišli

do predčasného starobného dôchodku

Pavol BELLA
Soňa DUBÉCIOVÁ
Tibor KUREK
Anna VRÁBOVÁ

V mene vedenia akciovej spoločnosti Železiarní Podbrezová im ďakujeme za odvedenú prácu a do ďalších rokov života želáme veľa slnečných dní.