V apríli blahoželáme

Pracovné jubileá

15 rokov
Ľuba OLOŠTIAKOVÁ
Ján ROHÁČ

20 rokov
Ing. Peter BABČAN
Lívia ENGLEROVÁ
Jaroslav KOCÚR
Marcel KRAJČI
František SLOBODA
Peter ŤAŽKÝ

25 rokov
Milan MUCHA
Mgr. Eva STRMEŇOVÁ
Miroslav ROCHOCKÝ

35 rokov
Beáta BATISOVÁ
Milan BLAŽEČKA
Beáta MACULOVÁ
Ladislav NOVÁK
Miroslav SLUŠNIAK

40 rokov
Ing. Miroslav FILIPKO
Jozef MARÁK

Životné jubileá
Pavel CIBUĽA
Renáta DORČIAKOVÁ
Roman KAČÁNI
Ján KOVÁČIK
Daniel KUPEC
Elena MEŠKANOVÁ
Aleš OKŠA
Anna ŠTÚBEROVÁ
Ing. Simona VOJTASOVÁ
Zuzana BABNIČOVÁ
Roland BÍREŠ
Dušan BOHÁL
Ing. Miroslav FILIPKO
Lívia JÁNOŠÍKOVÁ
Anna KOKAVCOVÁ
Jozef PAJERSKÝ
Igor PÁNIK
František PILIAR
Miroslav BERAXA
Ján BROZMAN
Anna DAXNEROVÁ
Elena KORYTIAKOVÁ
Milan KRAMLA
Ing. Dagmar LACUŠKOVÁ
Ľubica PEČOVSKÁ
Zuzana ŠTEFANČÍKOVÁ
Zdeno ŠVANTNER