Vo februári blahoželáme

 

Pracovné jubileá

20 rokov

Elena DEBNÁROVÁ

Jana FAŠKOVÁ

Jozef GIERTLI

Ing. Danka PAUČÍKOVÁ

 

25 rokov

Jaroslav FAŠKO

Roman GAJDOŠ

Ivan JANEČEK

Marian KOCHAN

Matúš MATEJKA

Mário NEPŠINSKÝ

Peter ŠARÍK

Richard ŠUNÍK

 

30 rokov

Jozef ĎURIAK

Ľubomír ŠVANTNER

 

35 rokov

Pavol ČUNDERLÍK

Soňa DUBÉCIOVÁ

 

40 rokov

Ing. Jozef BÚLIK

 

Životné jubileá

Radoslav VOJTEK

Milan ĎURIŠ

Ing. Branislav GIERTL

Dušan GIERTL

Mária HARTVICHVOVÁ

Pavol HUSENICA

Ing. Miloslav JOURA

Jozef KLIMENT

Viera PANČÍKOVÁ

Janka ŠPERKOVÁ

Iveta TALIANOVÁ

Dušan TURŇA

Jozef GIERTLI

Elena GIERTLOVÁ

Milan KAMENSKÝ

Eva KOSTÚROVÁ

Milan KURACINA

Alena KURČÍKOVÁ

Milan VETRÁK