O štúdium v našej škole je čoraz väčší záujem

 

Prezentácia programu Erasmus+.
Prezentácia programu Erasmus+. Foto: I. Kardhordová

 

Deň otvorených dverí je už niekoľko rokov neoddeliteľnou súčasťou života našej školy. Umožňuje nielen žiakom ôsmeho a deviateho ročníka, ale aj ich rodičom nahliadnuť do vyučovacieho procesu, oboznámiť sa s podmienkami prijatia i vyučujúcimi a dopomôcť tak k správnemu výberu strednej školy.

Tento rok nebol žiadnou výnimkou, a tak sa brány našej školy 28. januára opäť raz otvorili verejnosti. Pre nádejných záujemcov boli pripravené rôzne aktivity na jednotlivých stanovištiach. Vďaka golfovému simulátoru mohli okúsiť, aké to je byť profesionálnym hráčom golfu, v chemickom laboratóriu chemikom a v učebni geografie otestovať svoje znalosti o Slovensku. Fyzikálne pokusy im odhalili, ako vyrobiť elektrický prúd či ako si pomocou elektrostavebnice vystavať elektrický obvod a úspešní informatici im predstavili svoju aplikáciu.

Účastníci projektov Erasmus+ sa s nimi podelili o svoje nezabudnuteľné zážitky z Lotyšska, Cypru, Poľska i Nemecka a aj o príbehy, ktoré v rámci jednotlivých mobilít prežili.

 

Návštevníkom DOD boli sprístupnené aj školské dielne.
Návštevníkom DOD boli sprístupnené aj školské dielne. Foto: I. Kardhordová

Za zmienku tiež stojí prednáška FMMR TUKE, ktorí nielen návštevníkom, ale aj súčasným maturantom priblížili možnosti vysokoškolského štúdia a taktiež prednáška dcérskej spoločnosti ŽP VVC s.r.o. Otvorené boli samozrejme aj dielne, v ktorých naši žiaci predvádzali svoje zručnosti pod odborným dohľadom svojich majstrov.

Všetky zvedavé otázky rodičov i budúcich prvákov týkajúce sa stravovania, dopravy i hodnotenia ochotne zodpovedali žiacki sprievodcovia. Nechýbali ani otázky ohľadom rovnošaty, prospechového štipendia či formy vyučovacieho procesu.

S počtom potenciálnych záujemcov 157 si dovolíme tvrdiť, že tohtoročný deň otvorených dverí bol vcelku úspešný a už teraz sa tešíme na všetkých tých, ktorí sa rozhodnú pre štúdium práve v našej škole.