Víťaz druhého kola čitateľskej súťaže

 

Foto: A. Nociarová

 

Vyžrebovali sme víťaza druhého kola čitateľskej súťaže venovanej 180. výročiu založenia podbrezovských železiarní. Žrebovali sme z úspešných riešiteľov, ktorí odpovedali, že nízkošachtové podzemné pece tzv. dúchačky boli inak nazývané aj slovenské pece. Správne odpovedala aj Zuzana Chládeková z energetiky. Získava darčekové predmety, ktoré do súťaže venoval riaditeľ FK a ŠK ŽP a.s. Ing. Ivan Trajteľ. Výherkyni blahoželáme a cenu si môže prísť prevziať do redakcie (t.č. 645/2711 resp. 2714).