Otvárame vede bránu

 

V tomto školskom roku Súkromná stredná škola Železiarne Podbrezová zorganizovala druhý ročník súťaže pre žiakov ôsmeho a deviateho ročníka základných škôl.

V novembri prebehlo domáce kolo, v ktorom žiaci zdolávali otázky z biológie, chémie, fyziky, geografie a matematiky.

Najlepší ôsmi riešitelia boli pozvaní na praktickú časť, ktorá sa uskutočnila 23. januára na pôde našej školy. Žiaci museli preukázať nielen vedomosti, ale aj praktické zručnosti v oblasti prírodných vied. Niektoré úlohy riešili hravo, ale našli sa aj také, ktoré ich potrápili. Všetci zúčastnení získali milé pozornosti a traja najlepší riešitelia boli ocenení počas Dňa otvorených dverí.

Na prvom mieste sa umiestnila Denisa Matošová zo ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4, Brezno. Druhú priečku obsadila Nina Kľocová zo ZŠ Kláry Jarunkovej, Podbrezová a tretie miesto získal Filip Žitňák zo ZŠ Kláry Jarunkovej, Podbrezová.
Všetkým zúčastneným ďakujeme a prajeme veľa školských aj mimoškolských úspechov.

 

Riaditeľka školy Ing. M. Pindiaková s trojicou najlepších
Riaditeľka školy Ing. M. Pindiaková s trojicou najlepších