S Ing. Romanom Veverkom, generálnym riaditeľom ŽP EKO QELET a.s.

Ťažké obdobia preverujú silu a súdržnosť kolektívu

 

Ilustračné foto A. Nociarová

 

Logo ŽP EKO QELET a.s.

Vývoj uplynulého roka nebol pre mnohé spoločnosti priaznivý. Ako toto obdobie hodnotíte v ŽP EKO QELET?
– Naplnili sa predpovede o nepriaznivom dopade viacerých nákladových položiek na hospodárske výsledky spoločnosti, konkrétne ich výrazný medziročný nárast. Toto a zhoršujúca sa odbytová situácia hutníckych podnikov spôsobili, že uplynulý rok nebude patriť v histórii spoločnosti k tým úspešným.
Na druhej strane, ťažké obdobia preverujú silu a súdržnosť kolektívu. Som rád, že naši ľudia opäť prejavili vysokú mieru porozumenia a solidarity, za čo im patrí moja úprimná vďaka.
Ako ste odštartovali nový rok?
– Rozbeh roka nám skomplikovala závažná porucha na šrédrovacej linke, kvôli ktorej sme museli dočasne zastaviť zber starých vozidiel vo všetkých našich prevádzkach. Išlo o neštandardný krok, z hľadiska dodržania zásad bezpečnosti, na spracovateľskom stredisku v Hliníku nad Hronom bol však nevyhnutný.
Čo sa týka našej hlavnej obchodnej komodity, na trhu s ňou sa prejavilo v januári určité cenové oživenie, dôležité však bude, ako sa bude dopyt po hutníckych výrobkoch vyvíjať v ďalších mesiacoch.
…dôležité bude, ako sa bude dopyt po hutníckych výrobkoch vyvíjať v ďalších mesiacoch.
Čo bude pre vás v tomto roku najväčšou prioritou?
– Znovu to bude rok skúšok – trpezlivosti a súdržnosti, odolnosti a akcieschopnosti, lojálnosti a oddanosti.
V prvom rade sa zameriame na stabilizáciu pracovného kolektívu. Spomínam to každý rok, ale je to pochopiteľné, od vyspelosti a zdatnosti našich zamestnancov závisí úspech celej spoločnosti.
Ďalšie priority, či už v oblasti technického rozvoja, teritoriálneho posilňovania, alebo obchodných aktivít, budú závisieť od vývoja priemyselných odvetví v našom akčnom priestore.