S Ing. Františkom Schoberom, vedúcim odboru zásobovania

Urobili sme dobré rozhodnutia

 

Ing.Frantisek SchroberPlynulý chod Železiarní Podbrezová a.s. si vyžaduje bezchybný systém v zásobovaní výrobných prevádzkarní, či obslužných útvarov. To je jedno z poslaní vášho odboru. Ako sa vám darilo počas uplynulých mesiacov v tomto smere?

 

-Tohto roku bol náš systém preverený hneď dvakrát. Raz to bolo o vzájomnej zastupiteľnosti a potom o dôležitosti viacerých dodávateľov strategického materiálu.

Vo februári sa stalo niečo, čo som od môjho nástupu do zásobovania nezažil. Na vyše jeden a pol mesiaca nám ochoreli dvaja zamestnanci z jedného referátu, ktorí sa navzájom zastupujú. Vtedy si kolegyňa Eva Gajdošíková bez akéhokoľvek príkazu sadla za ich počítač a začala sa učiť. Musela zistiť, pri ktorom dodávateľovi je už objednaný materiál, ktorý je len dopytovaný, ktorý dodávateľ poslal odpoveď, koho treba urgovať. Komunikovala s prevádzkarňami, ktoré požiadavky sú najdôležitejšie, urgovala, písala objednávky. Po dvoch týždňoch stresu, kedy sme sa báli, či niektorý materiál nebude chýbať, fungovanie referátu zvládla. Vydržala takto pracovať v spolupráci a s pochopením prevádzkarní viac ako mesiac, napriek tomu, že bola tehotná. Patrí jej za to veľké poďakovanie a prajem jej nech si teraz v pohode užíva materskú dovolenku.

Po tomto ťažkom období prišlo hneď ďalšie. Koncom marca nám dodávatelia stornovali objednávky na grafitové elektródy pre oceliareň. Bolo to z dôvodu nedostatku materiálu na trhu, a tým niekoľkonásobného zvýšenia ich cien. Elektródy máme na sklade ako strategický materiál, v množstve na tri až štyri mesiace, a preto sme museli začať rokovať s dodávateľmi o zabezpečení dodávok a ich cenách. S Ing. Marianom Kurčíkom, ekonomickým riaditeľom,  sme sa museli niekoľkokrát rozhodnúť, kedy kúpiť a kedy čakať. Pre plynulosť výroby v oceliarni sme museli nakúpiť nejaké minimálne množstvo aj za vyššie ceny. Oplatilo sa však aj počkať, pretože v súčasnosti je na podpisoch päťročný kontrakt, ktorý nám na každý rok zabezpečuje polročnú spotrebu za výborné ceny. Na základe tohto sa teraz už len snažíme zabezpečiť dodávku elektród na druhý kvartál 2018 za podobné ceny a rok 2018 už bude, dúfajme, bez problémov. Pri spätnom pohľade, keď ceny elektród stúpli viac ako desaťnásobne a my sme nakúpili približne za päťnásobok, to boli dobré rozhodnutia.

 

Aj v nastávajúcom období budú našou prioritou dobré vzťahy s dodávateľmi a naše úsilie bude smerovať k tomu, aby všetky požiadavky prevádzok a odborných útvarov boli vybavené načas, v najvyššej možnej kvalite a za primeranú cenu.

 

Zásobovanie je najmä proces spolupráce s obchodnými partnermi. Akí sú tí vaši?

-My spolupracujeme s niektorými dodávateľmi dlhé roky. Za ten čas sa už aj dobre osobne poznáme. Snažíme sa spolu vychádzať priateľsky, ale obchod, to sú aj rokovania, ktoré nie sú jednoduché a občas prinesú aj negatívny výsledok pre niektorú stranu. O tom sme sa tohto roku presvedčili. Vždy sa však snažíme rozísť tak, aby sme si aj o pol roka mohli pozrieť navzájom do očí. Na tomto mieste by som však chcel vyzdvihnúť firmu JAP INDUSTRY a Ing. Adamusa, s ktorým sme niekoľkokrát rokovali o cenách a množstvách elektród pre oceliareň. Ako jedna z mála firiem nezneužili situáciu a dokázali zabezpečiť dodávku elektród  tak, aby naša oceliareň fungovala bez problémov.

Čím žijete v zásobovaní v týchto dňoch?

-Keďže v decembri sú v našich výrobných prevádzkarňach opravy, v novembri sa v spolupráci s centrálnou údržbou snažíme zabezpečiť na ne požadovaný materiál. Z tohto dôvodu je to jeden z najťažších mesiacov. Ani potom však nepríde úľava lebo v decembri už treba myslieť na ďalší rok. Prichádzajú dodávatelia na rokovania  o objednávkach na rok 2018 a zrazu zistíme, že času je veľmi málo. Všetko treba stihnúť do Vianoc lebo vtedy je vo firmách väčšinou minimálny režim práce.

Čo je vašim želaním na nasledujúce mesiace?

-Aj v nastávajúcom období budú našou prioritou dobré vzťahy s dodávateľmi a naše úsilie bude smerovať k tomu, aby všetky požiadavky prevádzkarní a odborných útvarov boli vybavené načas, v najvyššej možnej kvalite a za primeranú cenu. Po tom čo sme prežili v našom odbore, želám mojim kolegom, aby ich obchádzali choroby, nehody, úrazy, aby mali pevné zdravie a k tomu aj trochu šťastia. Toto moje prianie samozrejme platí aj pre všetkých zamestnancov a ich rodiny.