„Efektívne učenie – lepšia budúcnosť“

Erasmus+V dňoch od 9. do 12. novembra 2017 sa  učiteľky Súkromného gymnázia Železiarne Podbrezová Mgr. Jana Syčová a Mgr. Katarína Tajbošová zúčastnili prvého nadnárodného projektového stretnutia v rámci projektu Erasmus+ KA2 „Efektívne učenie – lepšia budúcnosť“ v jednom z najkrajších miest Poľska, v Gdaňsku.

Hosťujúcou inštitúciou bola miestna uznávaná športová škola. Cieľom stretnutia partnerov z Poľska, Lotyšska, Litvy, Slovenska a Cypru bolo naplánovať medzinárodné stretnutie žiakov, tzv. „Európsky týždeň“, ktorý sa uskutoční v apríli 2018 v Daugavpilse, v Lotyšsku, za podpory Litvy.

Na základe vopred určených kritérií vybraní žiaci vycestujú do zahraničia za získaním a rozšírením svojich poznatkov, vedomostí a zručností v oblasti podnikania a cudzích jazykov. Budú sa zaujímavými a netradičnými metódami a formami práce učiť umeniu prezentovať sa. Zúčastnia sa praktických seminárov a workshopov, kde získajú dobré rady, ako sa uplatniť na trhu práce v Európskej únii, získajú prvotnú informáciu, ktorá im pomôže rozmýšľať, ako možno začať svoje podnikanie. Litovskí žiaci predstavia svoje fiktívne firmy. Počas stretnutia budú všetci účastníci pracovať v medzinárodných skupinách, budú navrhovať vlastné produkty a tvoriť reklamu. Konečným produktom „Európskeho týždňa“ bude zbierka podnikateľských plánov potenciálnych firiem. Okrem iného budú mať „Deň kuchárov“, kde budú môcť predstaviť svoje národné špeciality. Naplánované sú aj dva dni v hlavnom meste s bohatým historickým centrom. V Rige žiaci navštívia, okrem iného,  dielne vybranej obchodnej školy a Automobilové múzeum, v ktorom uvidia vzácnu lotyšskú zbierku historických motorových vozidiel, aj repliku prvého automobilu na svete.

Získavanie nových medzinárodných priateľstiev a kontaktov, poznávanie krajiny a kultúry iných národov je neoddeliteľnou súčasťou týchto stretnutí a my veríme, že to našim žiakom prinesie veľa pozitívnych zmien, ako získanie zodpovednosti, samostatnosti, sebavedomia, tolerantnosti a iné.

Komunikačným jazykom medzinárodného stretnutia budú anglický a ruský jazyk. Veľkým pozitívom je fakt, že stretnutie sa uskutoční v meste Daugavpils, kde budú priamo na ulici počuť ruský jazyk.

Veľkú úlohu zohrá aj samotná príprava žiakov pred vycestovaním. Bude pozostávať z tvorby jednotlivých materiálov nad rámec ich vyučovacích hodín. Ich úlohou bude vytvoriť prezentáciu o krajine a škole, reklamnú vizitku školy, natočiť video „Jeden deň môjho života“,  preskúmať ekonomickú situáciu a nezamestnanosť mladých na Slovensku a všetky údaje spracovať do multimediálnej podoby, ktorá bude na stretnutí prezentovaná. Všetky partnerské školy sú silnými a kvalitnými partnermi, majú dlhoročné skúsenosti s medzinárodnou prácou na projektoch a sme presvedčení, že spolupráca s nimi prinesie našej krajine, škole, vyučujúcim a hlavne samotným žiakom, množstvo výhod do budúceho života.

Priebeh projektu môžete podrobnejšie sledovať na našej webovej stránke školy www.sgzp.sk alebo na http://effective-education-better-future.webnode.sk/, ktorú vytvorila Mgr. Martina Roľková.

 

Koordinátori projektu z Lotyšska, Litvy, Poľska, Slovenska a Cypru v hosťujúcej inštitúcii v Športovej škole v Gdaňsku
Koordinátori projektu z Lotyšska, Litvy, Poľska, Slovenska a Cypru v hosťujúcej inštitúcii v Športovej škole v Gdaňsku