Parkovacích miest je dostatok, vyžaduje si to však dodržiavanie pravidiel

 

Od ostatného článku, v ktorom som sa venoval parkovaniu motorových vozidiel zamestnancov na miestach, ktoré sú na to vyhradené, už uplynula nejaká doba a okolnosti si, bohužiaľ, vyžadujú, aby sme sa problematike opäť venovali. Je treba povedať, že vedenie ŽP a.s. v uplynulom období investovalo nemalé prostriedky do vybudovania parkovísk a odstavných plôch tak,  aby bolo dostatok miest pre vozidlá zamestnancov ŽP a.s., dcérskych a iných spoločností, ktorí pracujú v areáloch ŽP a.s. a tiež dostatok miest pre návštevníkov ŽP a.s.

Ako odstavná plocha na parkovanie súkromných vozidiel zamestnancov bola daná do užívania hala bývalej zvarovne rúr veľkých priemerov, čím bolvyriešený nedostatok parkovacích miest pred vstupom do starého závodu ŽP a.s.(SZ). Vzhľadom na potrebu skladovacích priestorov pre produkciu ŽP a.s.bude hala využívaná ako sklad a parkovanie v nej už nebude možné. Zároveň pripravujeme  odstavnú plochu pre motorové vozidlá zamestnancov vo vnútri areálu SZ, pred budovou ekonomického úseku (bude daná do používania v najbližších dňoch), takže problém s nedostatkom parkovacích miest by nemal vzniknúť. Bude si to vyžadovať, aby zamestnanci, ktorí budú mať povolenie na parkovanie v SZ, to skutočne aj využívali a neparkovali na parkoviskách pred SZ. V tom prípade by totiž, predovšetkým pri striedaní pracovných zmien, vznikol dočasný nedostatok parkovacích miest. Práve tomuto sa vedenie ŽP a.s. snaží predísť vybudovaním odstavnej plochy vo vnútri areálu SZ, pretože pred areálom SZ už nie je kde budovať.

Pred novým závodom (NZ) bolo v minulom roku vybudované nové parkovisko (P3NZ), ktorým bol vyriešený nedostatok parkovacích miest pre NZ. Pribudlo 127 nových parkovacích miest. Je to nové parkovisko s dobrým prístupom z cesty, je dobre osvetlené, schodisko je prekryté, no radosť parkovať. Aká je realita? Netvrdím, že ho zamestnanci nevyužívajú, to nie, ale mnohí ho považujú za poslednú možnosť a nové parkovisko je poloprázdne. Radšej sa snažia zaparkovať, a aj parkujú na parkovisku na autobusovej stanici (P2NZ), ktoré je o pár metrov bližšie k vrátnici, aj napriek tomu, že už je jeho kapacita zaplnená. Parkujú na tráve, mimo vyznačených miest, v križovatke, na chodníku, jednoducho na miestach, kde to zakazuje zákon. Riskujú, že na preplnenom parkovisku im niekto ich vozidlo poškodí, miesta na prejazd vozidiel je tak-tak, problémy so sťaženým prejazdom autobusov a prípadne požiarnej techniky ani nebudem ďalej rozoberať.

Ďalší odstavia svoje autá na parkovisku, kde je jasne uvedené, že je vyhradené pre návštevníkov riaditeľskej budovy. Prečo? Každý zamestnanec vie, že nie je návšteva riaditeľskej budovy, aj tak tam zaparkuje a blokuje parkovacie miesto vyhradené pre návštevu počas celej pracovnej zmeny. Vám by tiež nebolo príjemné, keď prídete na rokovanie do veľkej firmy a nemáte kde zastaviť, nakoľko je parkovisko obsadené zaparkovanými vozidlami zamestnancov.

Dopravné predpisy upravujúce parkovanie, zastavenie a státie vozidiel, sú uvedené v zákone č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.

Napríklad §23, ods.2: Pri zastavení a státí je vodič povinný prednostne použiť parkovisko tak, aby neobmedzoval ostatných účastníkov cestnej premávky. Pri zastavení a státí je vodič povinný čo najlepšie využiť parkovacie miesto a nesmie znemožniť ostatným vodičom vyjdenie z parkovacieho miesta. Rovnako nesmie zastaviť a stáť na mieste, kde by znemožnil vjazd a výjazd vozidiel. Ak sú na parkovisku vyznačené parkovacie miesta, vodič smie stáť len na nich.

 

Realita:

Parkovanie
Parkovanie

 

Parkovanie
Parkovanie

 

Alebo napr. §25, ktorý rieši, kde nemôže vodič zastaviť a stáť (skrátene) na priechode pre chodcov alebo na priechode pre cyklistov a vo vzdialenosti kratšej ako 5 metrov pred nimi.

 

Parkovanie
Parkovanie

 

Alebo vodič nemôže zastaviť a stáť na križovatke a vo vzdialenosti kratšej ako 5 metrov pred hranicou križovatky a 5 metrov za ňou; tento zákaz neplatí v obci na križovatke tvaru „T“ na náprotivnej strane vyúsťujúcej cesty.

 

Parkovanie
Parkovanie

 

A dalo by sa pokračovať ďalej…

V našich povahách je jedna zaujímavá vlastnosť. Každý sa vie „spravodlivo rozhorčiť“ nad tým, ako sa nedodržiavajú zákony. Len pripomínam, že aj dopravné predpisy sú dané zákonom, a tak ich treba dodržiavať. Pri parkovaní sa však tvárime, ako keby sa nás to nedotýkalo. Tam už totiž ide o nás.

Nechceme pristúpiť k tomu, že kvôli masívnemu porušovaniu dopravných predpisov budeme dávať podnety a privolávať štátnu políciu (je v platnosti objektívna zodpovednosť za dopravné priestupky),  prípadne odťahovú službu, aby túto situáciu riešila. Stále dúfame, že to nebude potrebné, ale ak to nepôjde inak, budeme k tomu musieť pristúpiť, pretože sú obdobia, kedy sa situácia stáva neúnosnou.