Štvrtáci absolvovali prvú časť maturitných skúšok

Maturita na gymnáziu.

V rokoch 2020 a 2021 sa maturity nekonali. Školy iba spriemerovali známky z vysvedčení z jednotlivých ročníkov a štvrtáci tak mali o starosť menej. Tohtoroční maturanti už absolvujú maturitné skúšky klasicky, ako ich rovesníci v minulosti.

Externá časť (test) a písomná forma internej časti maturitnej skúšky (sloh) sa v tomto školskom roku konali v dňoch 15. až 18. marca. Výnimkou nebola ani naša škola. Len pre doplnenie informácie, interná časť maturity bude v termíne od 23. mája do 10. júna.

O prvej časti tohtoročných maturitných skúšok sme sa rozprávali s Ing. Miriam Pindiakovou, riaditeľkou Súkromnej spojenej školy Železiarne Podbrezová.
„Pre nás všetkých to bola po dvojročnej pauze akoby „nová“ situácia. Študenti do poslednej chvíle tajne dúfali, že externá časť a písomná forma internej časti maturitnej skúšky bude vzhľadom na dlhodobo prebiehajúce dištančné vzdelávanie počas ich stredoškolského štúdia zrušená, čo bolo z ich pohľadu pochopiteľné,“ povedala na úvod.

Maturanti Strednej odbornej školy hutníckej.

Žiaci sa takmer jeden a pol roka vzdelávali online a rozdiely medzi ich vedomosťami v porovnaní s prezenčným vyučovaním podľa nej nie sú zanedbateľné. Učitelia sa snažili aj napriek častým prechodom na dištančné vzdelávanie pripraviť ich tak, aby jednotlivé časti maturitnej skúšky zvládli čo najlepšie.

„Pre žiakov oboch organizačných zložiek zrealizovali kolegovia „cvičné“ maturitné skúšky, kde si mali študenti možnosť v reálnom čase, podľa pokynov Národného ústavu certifikovaných meraní vzdelávania, vyskúšať administráciu a priebeh externej časti maturitných skúšok z oboch predmetov,“ priblížila prípravu na prvú časť maturít.

Spolu maturovalo 89 žiakov

Súkromná spojená škola ŽP sa delí na dve organizačné zložky. V rámci Súkromnej strednej odbornej školy hutníckej ŽP maturovalo 49 žiakov zo slovenského jazyka a literatúry, 49 z angličtiny na úrovni B1 a jeden študent si zvolil ako dobrovoľný predmet matematiku.

V organizačnej zložke Súkromné gymnázium ŽP maturovalo 40 žiakov zo slovenského jazyka a literatúry, 40 z angličtiny na úrovni B2 a sedem štvrtákov si zvolilo ako dobrovoľný predmet matematiku.
„Keďže všetci žiaci z oboch organizačných zložiek sa zúčastnili maturitných skúšok v riadnom termíne, na náhradný sme nemuseli prihlasovať žiadneho žiaka,“ doplnila riaditeľka našej školy.

Priebeh maturít bol bezproblémový

Organizácia a priebeh externej časti a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky sa uskutočnili bezproblémovo pod dohľadom predsedov školských maturitných komisií a predsedov predmetových maturitných komisií.

„Čo sa týka náročnosti testov a tém, na to mám už trochu iný názor. Nie je mi celkom jasné, pravdupovediac, ani nechápem, ako môžeme v súčasnosti testovať vedomosti žiakov na základe testov z roku 2020 bez akejkoľvek úpravy zadaní a prehodnotenia kritérií,“ myslí si riaditeľka Súkromnej spojenej školy Železiarne Podbrezová.

V roku 2020 boli tieto časti maturitnej skúšky zrušené približne týždeň pred ich realizáciou a vedomosti žiakov boli podľa nej na úplne inej úrovni ako v súčasnom období. Na základe konzultácie s pedagógmi z iných škôl zadania testov, ktoré štvrtáci v rámci maturity 2022 dostali, vôbec nezohľadňovali dopady dištančného vzdelávania na úroveň ich vedomostí.

Napriek náročným témam našim maturantom nechýbal úsmev na tvári. Foto: J. Čief

„Je smutné, že v médiách boli prezentované také informácie, ktoré nie sú v skutočnosti pravdivé, pretože žiadne úpravy sa v rámci externej časti maturitných skúšok v tomto školskom roku, oproti maturite 2020, nevykonali. Okrem vysokej náročnosti v cudzích jazykoch, zadať v testoch zo slovenského jazyka a literatúry otázky na učivo, ktoré ešte nie je v rámci učebných osnov prebrané, je pre mňa nepochopiteľné a myslím si, že nie som jediná“, povedala Pindiaková.

Mrzí ju aj sklamanie maturantov, ktoré je dôsledkom náročnosti zadaných úloh.
„Dúfam, že tieto posledné mesiace stredoškolského štúdia nebudú pre nich, po tejto skúsenosti, demotivujúce. Verím, že na základe vyhodnotenia testov a ich výsledkov ministerstvo školstva rozhodne o úprave kritérií hodnotenia v prospech žiakov,“ dodala v závere.

ANKETA

Žiakov našej školy sme sa pýtali, ako zvládali tohtoročné písomné maturity a či boli pre nich stresujúce. Chceli sme tiež vedieť, ktorý predmet sa im zdal ťažší, čo vravia na témy a ako si myslia, že dopadne výsledok.

Marek Bálint

Marek Bálint, odbor mechanik mechatronik
– V takýchto situáciách som pokojný, myslel som optimisticky. Snažil som sa pripraviť na maturity čo najlepšie, skúšal som si testy z minulých rokov. Zdali sa mi celkom v pohode. Tohtoročné témy však boli oveľa ťažšie ako predtým, nejako sme to však napísali. Slovenčina je materinský jazyk, čiže to bolo asi ľahšie, ale ani angličtina nebola príliš ťažká. Myslím si, že by to mohlo v mojom prípade dopadnúť dobre, aspoň dúfam.

Patrik Bubelíny, odbor mechanik mechatronikPatrik Bubelíny
– Rozhodne to bolo pre mňa stresujúce, pretože som nevedel, čo nás bude čakať. Minister hovoril, že zmenia testy a že ich upravia. Nakoniec sme videli, že testy boli z roku 2020, takže s nimi nič nerobili. Pripravoval som sa na túto časť maturít predovšetkým posledný týždeň, kedy som učením trávil aj 5-6 hodín denne. Verím, že som to zvládol a myslím si, že aj celkom úspešne. Zo slohu boli tri témy dosť náročné, lebo sme museli mať aj načítané diela dopredu. Jediné, čo bolo pre väčšinu z nás najjednoduchšie, bola úvaha. Slovenčina bola ťažšia, ale myslím si, že by to malo dobre dopadnúť.

Pavol MesarkinPavol Mesarkin, odbor mechanik elektrotechnik
– V mojom prípade bol trochu stres, ale hádam to všetko zvládnem. Prvá časť maturít sa mi zdala celkom náročná, ale nejako som to napísal. Učil som sa najviac cez týždeň, keď sme mali prázdniny. Slovenčina bola pre mňa určite ťažšia, ale napriek tomu si myslím, že to urobím.

Matej Hubert, profilácia STEAMMatej Hubert
– Podľa mňa nie je úplne fér, že sme teraz maturovali. Predsa len, boli sme dva roky doma. Čo sa týka písomných maturít, tak neboli úplne jednoduché. Bolo to pre mňa stresujúce, ale je to určite zaujímavá skúsenosť v živote. Témy neboli vôbec ľahké. Napríklad, zo slovenčiny bola len úvaha v pohode, ostatné témy určite nie. Cudzí jazyk bol pre mňa ťažší, ale malo by to dopadnúť dobre, uvidíme.

Laura KvietkováLaura Kvietková, profilácia šport
– Aj mne prišlo nefér, že sme maturovali takouto formou. Podľa mňa určite nie sme dostatočne pripravení, aby sme maturity zvládli na sto percent. Na druhej strane si však myslím, že už ďalší rok nám to odpustiť nemohli. Museli raz prísť štvrtáci, ktorí budú klasicky maturovať ako pred pandémiou a vyšlo to rovno na nás. Témy boli neskutočne ťažké, keď som si robila cvičné maturity z predchádzajúcich rokov, tak mi prišli o dosť jednoduchšie ako teraz. Určite bola pre mňa angličtina ťažšia. Slovenčiny sa až tak nebojím, to si myslím, že dopadne úspešne. V prípade angličtiny to je už horšie, dosť sa výsledku obávam.

Martina Struhárová, profilácia anglický jazykMartina Struhárová
– Jednoznačne to pre mňa bolo stresujúce, pretože sme mali výučbu z domu takmer dva roky a chýbal nám osobný kontakt. Nemali sme to jednoduché, ale všetko sa dá zvládnuť, keď sa chce. Myslím si, že pre mňa osobne bola ťažšia slovenčina. Našťastie, medzi témami bola úvaha. Keby nebola, tak si myslím, že by si asi málokto vybral z tých zvyšných tém. Hádam maturity urobím, ale nebude to asi taký výsledok, aký by som očakávala a s akým by som bola nejako extra spokojná. Uvidíme, necháme sa prekvapiť.