Napriek aktuálnej situácii na trhoch je panika zbytočná

Šok z vojny priniesol neistotu aj na finančné trhy. Investori využívajú poklesy vo svoj prospech a práve teraz investujú viac. Foto: pexels.com

 

V januári sme vás v našom dvojtýždenníku informovali o ďalšom úspešnom roku pre klientov DDS Stabilita. Spoločnosti sa aj vlani na finančných trhoch opäť výrazne darilo. Všetky tri príspevkové fondy, ktoré ponúka svojim klientom, ukončili rok s kladným zhodnotením.

V aktuálnom období v médiách rezonujú informácie o nestabilite a výraznom prepade trhov, respektíve priamo fondov. Opýtali sme sa preto Mgr. Jany Volnerovej, vedúcej oddelenia marketingovej komunikácie, ako to dnes vyzerá na finančných trhoch, kde sa nachádzajú príspevkové fondy DDS Stabilita.

„Ešte len nedávno dostali naši klienti výpisy, ktoré ich určite príjemne potešili a už tu máme situáciu, s ktorou asi nikto nepočítal ani v tých najhorších scenároch. Je pravdou, že už koncom januára trhy zaznamenávali istú nervozitu a výkyvy, nešlo však o nič neštandardné, čo by nás malo znepokojiť. Udalosti posledných týždňov ale výrazne zasiahli investície vo fondoch, a teda aj tie, ktoré sú spravované spoločnosťou Stabilita,“ povedala na úvod.

Fondy ovplyvnila vojna

Hlavným dôvodom aktuálne negatívneho zhodnotenia fondov je ruská agresia na Ukrajine, ktorá prerástla v otvorený vojenský konflikt. Reakcia západných krajín na inváziu ruských vojsk na Ukrajinu bola veľmi rýchla a koordinovaná, s cieľom odrezať ruskú ekonomiku od zdrojov a prístupu na zahraničné trhy, a tým potrestať Rusko za agresiu voči suverénnemu štátu.

„Pod sankcie sa dostali ruské banky a podniky, ktorých dlhopisy a akcie držali investori po celom svete. Rubeľ sa na dennej báze prepadáva na historické minimá a došlo k prudkému prepadu cien všetkých ruských aktív a následne aj k obmedzeniu obchodovania s nimi. Samozrejme, prijaté sankcie majú dopad aj na Európu a postupne ich začíname všetci pociťovať, či už v podobe rastu cien energií, významného obmedzenia, či dokonca úplného zastavenia obchodovania s Ruskom, narušením obchodných kontaktov, vysokou infláciou, a teda aj istou mierou ekonomickej neistoty,“ uviedla J. Volnerová.

Doplnkové dôchodkové fondy, najmä tie dlhopisové, držali v malých podieloch aj niektoré ruské dlhopisové aktíva. Dlhopisy sú zo svojej podstaty považované za konzervatívny a bezpečný investičný nástroj, keďže emitent je viazaný splatiť celý dlh pri takzvanej maturite dlhopisu. Do tohto momentu vplyvom extrémnych trhových udalostí môžu ich ceny aj výraznejšie kolísať, čo sa udialo aj v tomto prípade.

„V neposlednom rade je potrebné brať do úvahy, že konflikt medzi Ukrajinou a Ruskom zvýšil riziko na finančných trhoch globálne a došlo k poklesu aj iných aktív, čo tiež prispelo k poklesu zhodnotenia. Aktuálne sa prepady fondov pohybujú v rozpätí od mínus 3,4 do mínus 6,4 percenta. Stav je však iba prechodný a mení sa každým dňom. Investície sa totiž každý deň oceňujú, a tak sa striedajú dni s kladným i záporným výnosom a pravdepodobne to ešte nejaký čas potrvá.“

Rusi plnia záväzky

Dobrou správou však je, že zatiaľ si Ruská federácia voči zahraničným investorom plní svoje záväzky. „Môžeme to potvrdiť aj v našom prípade, keďže sme minulý týždeň dostali vyplatený kupón ruského emitenta, kde je majoritný akcionár štát. Kupón nám navyše prišiel v mene euro a nie v mene rubeľ, ako nám bolo avizované. Mena rubeľ je voči mene euro značne znehodnotená, a tak by výška vyplateného kupónu bola zrejme o tretinu až polovicu menšia,“ uviedla vedúca oddelenia marketingovej komunikácie DDS Stabilita.

Napriek masívnym sankciám voči Rusku si táto krajina chce podržať svoje postavenie na kapitálovom trhu a v budúcnosti sa financovať aj cez zahraničné zdroje. „Preto očakávame, že bude pokračovať v splácaní svojich záväzkov,“ doplnila.

Aj keď situácia pre bežných klientov nie je určite príjemná a vyvoláva množstvo otáznikov, najmä u neskúsených investorov, rozhodne nie je dôvodom na paniku, ani žiadne neuvážené rozhodnutia.
„Určite si spomínate na podobné, ak nie ešte dramatickejšie situácie po vypuknutí pandémie Covid-19, keď sme boli svedkami šialenstva, ktoré sa roztočilo na finančných trhoch doslova zo dňa na deň.

Investori, ktorí vtedy prepadli panike a snažili sa o výber svojich úspor, zaznamenali straty, ktoré už nemali príležitosť dorovnať. Tí, ktorí zvládli situáciu s chladnou hlavou, nielen vyrovnali straty, ale v nasledujúcich dvoch rokoch (2020 a 2021) výrazne zarobili. Veľmi podobné scenáre sme zažili aj pri veľkej finančnej kríze v roku 2008 a prudkým pádom akcie zareagovali aj na vojnu na Ukrajine, ktorá predstavuje oveľa vyššie riziko, akým bola svetová pandémia koronavírusu,“ pripomína J. Volnerová.

Aj v tejto situácii panika ničomu nepomáha, je stresujúca a zbytočná. Najrozumnejším a overeným riešením je zachovať pokoj a vyčkať na upokojenie situácie. Po prudkých pádoch sa akcie vždy otriasli a následne rástli ešte rýchlejšie.

„I to je dôvod, prečo sa práve teraz oplatí nakúpiť lacné akcie, zvyšovať príspevky a využiť dočasný prepad akcií, ktorých hodnota po čase opäť porastie a prinesú klientom ešte vyšší zisk.“

Príspevok od zamestnávateľa ostáva

Akciová spoločnosť Železiarne Podbrezová vníma doplnkové dôchodkové sporenie ako dôležitý prvok sociálneho programu. V súlade s prijatým Programom Predstavenstva ŽP a.s. v oblasti starostlivosti o zamestnancov a uzavretou zamestnávateľskou zmluvou so spoločnosťou Stabilita, prispievajú železiarne zamestnancovi, ktorý má uzatvorenú účastnícku zmluvu v Stabilite na doplnkové dôchodkové sporenie.

Klientské centrum Stabilita, d.d.s., a.s. je aj naďalej k dispozícii na pôvodnej adrese v Podbrezovej, a to každý utorok od 8. do 12. hodiny a poobede od 13. do 15. hodiny.