Jarná rovnodennosť

 

V nedeľu, 20. marca, prišiel po dlhej zime prvý jarný deň. Samozrejme, jar sme mohli cítiť vo vzduchu už pár dní predtým, no v tento deň nastala jarná rovnodennosť.

A čo vlastne rovnodennosť znamená? Jednoducho povedané, deň a noc sú rovnako dlhé a postupne smerom k letu sa dni stále trochu predlžujú.

Okamih rovnodennosti nenastáva každý rok v rovnakom čase. Príčinou toho je rozdielna dĺžka astronomického a občianskeho roku a vkladanie priestupného dňa, teda 29. februára, ktorý je v našom kalendári každý štvrtý rok.

Mnohí ste možno za prvý jarný deň pokladali 21. marec, ktorý sa uvádza aj v učebniciach. Faktom je, že tento dátum platil iba v prvých dvoch desaťročiach tohto storočia. Momentálne už neplatí a vyskytuje sa len každý tretí rok po priestupnom roku. Od roku 2012 je jarná rovnodennosť vždy 20. marca a od roku 2048 sa bude objavovať dokonca aj 19. marca. Návrat k pôvodnému 21. marcu nastane až po vynechaní priestupného dňa v rokoch 2100, 2200 a 2300.