O víťazstve rozhodla výroba ocele a spotreba elektrickej energie

Víťazná zmena „A“, ktorá ovládla súťaž v oceliarni. Foto: T. Kubej

Po prestávke zapríčinenej pandémiou koronavírusu beží opäť v akciovej spoločnosti Železiarne Podbrezová súťaž medzi pracovnými zmenami vo výrobných a obslužných prevádzkarňach. Sú do nej zapojené pracovné kolektívy kategórie „R“ z oceliarne, valcovne bezšvíkových rúr, ťahárne rúr, centrálnej údržby, energetiky, dopravy a odboru riadenia kvality.

Kritériá súťaže sú zamerané na kvalitu, výsledky hospodárenia, dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci, reklamácie a sú vyhodnocované a zverejňované na vývesných tabuliach prevádzkarní. Vlani sme kvôli vynechanému ročníku o súťaži zmien v našich novinách nepísali, teraz vám opäť predstavujeme víťazné kolektívy jednotlivých prevádzkarní.

O priebehu súťaže v oceliarni nás informoval Ing. Juraj Havran, vedúci výroby:

Ako pokračovala súťaž medzi zmenami v roku 2021?
– Rok 2021 bol pre oceliareň špecifický. Vo veľkej miere bol ovplyvnený koronou a trojzmenným pracovným režimom. Od polovice marca sme prešli na štvorzmenný nepretržitý pracovný režim.

Sú kritériá súťaže rovnaké ako v predchádzajúcich rokoch alebo medzitým pribudli nové hodnotiace prvky?
– Súťaž medzi zmenami sme opäť začali až od júla 2021. Kritériá sú však o niečo prísnejšie, a to predovšetkým z dôvodu sprísnenia niektorých limitov.

Čo najviac ovplyvňovalo priebeh súťaže?
– Samozrejme, zmena pracovného režimu, zmena zloženia kolektívov jednotlivých pracovných zmien, ale aj nedostatok zamestnancov a príchod nových pracovníkov do našej spoločnosti. Uvedené faktory ovplyvňujú priebeh súťaže každoročne.

Predstavte nám víťazný kolektív za rok 2021.
– Víťazným kolektívom sa stala zmena „A“ pod vedením Miroslava Horvátha. Vďaka však patrí všetkým zamestnancom oceliarne, keďže ani ostatné zmeny za víťaznou svojimi výsledkami nezaostávali.

Čo postavilo víťaznú zmenu do popredia pred ostatné súťažné kolektívy?
– Bola to predovšetkým výroba ocele a spotreba elektrickej energie za hodnotené obdobie.