Krnačkové preteky

 

Občianske združenie Valašťania organizovalo 27. januára krnačkové preteky, ktoré sa konali v rámci Slovenského pohára. Ďakujeme Železiarňam Podbrezová za finančnú podporu.
Občianske združenie Valašťania organizovalo 27. januára krnačkové preteky, ktoré sa konali v rámci Slovenského pohára. Ďakujeme Železiarňam Podbrezová za finančnú podporu.