S Ing. Ingrid NÁGELOVOU, vedúcou odboru expedície a obchodnej administratívy

„Dosiahli sme najlepšie výsledky za posledných päť rokov“

 

S Ing. Ingrid NÁGELOVOU, vedúcou odboru expedície a obchodnej administratívy

Aký bol pre expedíciu uplynulý rok?

 – Rok 2017 sa určite zaradí k úspešným rokom v histórii ŽP a.s. V porovnaní  vyexpedovaného množstva našich výrobkov a dosiahnutých tržieb z ich predaja, sme dosiahli najlepšie výsledky za posledných päť rokov. Predaj bezšvíkových rúr medziročne narástol o pätnásť percent. Najviac bezšvíkových rúr sme expedovali do Poľska, Talianska a Českej republiky. V predaji kontinuálne odlievaných oceľových blokov sme zaznamenali medziročný nárast o takmer dvadsaťjeden percent. Rovnako ako v roku 2016, sme najviac kontinuálne odlievaných oceľových blokov dodali našim nemeckým zákazníkom. V predaji rúrových navarovacích oblúkov sa nám najviac darilo na poľskom a nemeckom trhu.

Spolu sme naše výrobky expedovali do štyridsiatich štyroch štátov. V porovnaní s rokom 2016 sme najväčší nárast expedície zaznamenali do Lotyšska, Bieloruska, Egypta, Veľkej Británie a Švédska. Pribudli nám aj nové destinácie ako Indonézia, Brazília a Singapur.

 

V ostatnom rozhovore pre Podbrezovan, v októbri, ste uviedli, že najväčšie ťažkosti vám robia preplnené sklady. Podarilo sa vám znížiť objem skladových zásob?

 – V letnom období nám každoročne narastú skladové zásoby. Obzvlášť pre našich zákazníkov zo západnej Európy, ktorí v auguste zatvárajú svoje sklady na tri až štyri týždne. Následkom vysokého realizovaného objemu bezšvíkových rúr a expedície obmedzenej na štyridsaťštyri percent mesačnej výroby, sme na začiatku septembra minulého roka dosiahli rekordný nárast skladových zásob. Vo valcovaných rúrach sme prekročili hranicu kritických 9 000 ton a v presných rúrach 4 100 ton. Dnes sa pohybujeme na úrovni 6 000 ton valcovaných a 3 100 ton presných rúr. Najmä vo valcovaných rúrach je pokles skladových zásob naozaj markantný.

 Expedícia - „Dosiahli sme najlepšie výsledky za posledných päť rokov“

Ako ste odštartovali nový rok a aké sú vaše hlavné ciele do budúcnosti?

 – Nový rok sme odštartovali veľmi dobre. Dopyt po našich výrobkoch na svetových trhoch je stále vysoký a preto verím, že sa nám bude dariť aj v ďalších mesiacoch tohto roka. V našej práci je podstatné, aby sme dokázali expedíciu zabezpečovať v súlade s mesačnými realizovanými objemami našich výrobkov. Každý nesúlad znamená nárast skladových zásob, výpadok v tržbách za predané výrobky, zhoršenie podmienok na nakládku kamiónov a tým predĺženie doby ich nakládky. Kritická situácia v expedícii v septembri minulého roka nám ukázala, že je potrebné navýšiť kapacity na zaskladnenie hotových rúr v automatizovaných skladoch. V lete by mal byť sprevádzkovaný nový automatizovaný sklad v hale bývalej zvarovne veľkých priemerov. Vzhľadom k tomu, že nakládka kamiónov v areáli starého závodu nie je úplne ideálna, našim hlavným cieľom je, aby sme ju logisticky zvládli zabezpečiť tak, aby dopravcovia odchádzali po nakládke v ŽP a.s. na cestu k našim zákazníkom spokojní.

 

„Dopyt po našich výrobkoch na svetových trhoch je stále vysoký a preto verím, že sa nám bude dariť aj v ďalších mesiacoch tohto roka.