Život v závode

 

(Podbrezová, 1941)

   Ziatkom tohto storočia boli podbrezovskí robotníci prijímaní do závodu z najbližšieho okolia v celkom útlom veku už po dokončení ich dvanásteho roku. Prijímanie robotníka dialo sa ceremoniálne, a to obyčajne tým spôsobom, že inšpektor alebo inžinier zavolal si nastupuceho chlapca a dal mu ponaučenie pred nastúpením jeho služby, ako sa má chovať, koho má púvať a ako má titulovať svojich predstavených, Titul inšpektora alebo inžiniera bol bud‘ „pán veľkomožný

alebo pán oberinžinier„, kdežto robotníka volal jeho predstavený jednoducho jeho krstným menom Jano“, alebo „Jožoa bolo mu úplne jedno, či zavolal staršieho, alebo mladšieho robotníka. Predstavený bol neobmedzeným nom robotka, pracuceho v jeho oddelení, takže medzi úradnictvom a robotníctvom sa vyvinulo kastovnictvo. Mladí robotci po určitých služobných rokoch stali sa členmi Bratskej pokladnice a mto boli súčasne už poistení pre prípad invalidity alebo smrti. Takýto robotník sa nazýval kráľovským“.

Je charakteristické, ako sa táto výhoda v celom okolí Podbrezovej oceňovala. Keď sa mladý robotník mieni! ženiť, prvou otázkou rodičov nevesty bolo, či je kráľovským,“ ináč nevestu nedostal. Robotník. ktorý už bol v Bratskej pokladnici poistený pre prípad invalidity, sa obvykle v závode usadzoval a konal v tomto prácu až do jeho penzionovania. Bol to robotník, s ktorým sa mohlo počítať na trvalo v závode. Prevažná časť robotníkov z ďalšieho okolia bola umiestená v robotníckych kasárňach v takzvaných šalandách“ a nedostávala sa k svojim rodinám do svojich obcí len na výročité sviatky a to na Vianoce, na Veľkú noc a na Turíce. Svoje dovolenky si vybrali pravidelne na jar, keď mali letné práce, alebo na jeseň, keď museli pre svoju rodinu chystať potrebné drevo. Robotnícke výplaty v železiarňach boly vždy,týždenne, a to vždy v sobotu. Deň pred výplatou navštívily robotníkov, ktorí bývali v šalandách ich manželky, ktoré obyčajne priniesly so sebou živobytie pre robotníka na ďalší týždeň a odníesly sebou týždennú mzdu, ktorú robotník zarobil.

   Tento deň bolo v Podbrezovej večer obyčajne veselo. Závodná hudba hrala v hostinci zadarmo a bola obyčajne z toho tanečná zábava, Na druhý deň odcestovaly manželky zase do svojich obcí a robotník začal svoju každodennú prácu v vode a očakával ďalšiu sobotu, alebo niektorý z väčších sviatkov, kedy mal príležitosť sám odcestovať do svojej dedinky a pozrieť sa na svoj domček a rodinu.

   Hlava rodiny žila takto vždy dlhšiu dobu úplne odlúčene od svojej rodiny a svojej domácnosti, o výchovu sa staraly najviac ženy. Ale úkolom manželky robotníka bolo tiež starať sa o výživu manžela, čo robily tým ssobom, že z okolitých obcí dochádzali týždenne alebo dvojtýždenne furmani s povozmi a donášaly robotníkom potraviny, ktoré potreboval manžel na živu a z ktorých si v šalande sám navaril obed (múku, zemiaky, maslo, tvaroh, slaninu, aj čistú bielizeň a trocha hriateho). Takto žil náš robotník až po svetovú vojnu.

 

Vybrali sme z archívu