Prezentovali sa novými procesmi pri zhodnocovaní kovového odpadu

Ocenenie pre ŽP EKO QELET

V prvý marcový deň sa v Robotníckom dome v Banskej Bystrici uskutočnilo valné zhromaždenie Banskobystrickej regionálnej komory SOPK. Počas verejnej časti  prebehlo slávnostné vyhlásenie výsledkov a odovzdávanie ocenení súťaže „ZELENÝ MERKÚR“.  Súťaž vyhlásila Banskobystrická regionálna komora SOPK v spolupráci so Slovenskou agentúrou životného prostredia so sídlom v Banskej Bystrici. Vyhlasovatelia 1. ročníka súťaže si dali ušľachtilý cieľ – zamerať sa na podporu a zviditeľnenie organizácií, ktoré rozvíjajú svoje aktivity v súlade s prírodou a cieľmi udržateľného rozvoja, v snahe dosiahnuť rovnováhu medzi hospodárskym alebo spoločenským rozvojom a efektívnym využívaním prírodných zdrojov.

Súťaž bola určená pre organizácie, najmä pre malé a stredné podniky, rozvíjajúce svoje hospodárske alebo spoločenské aktivity v Banskobystrickom kraji, ktoré poskytujú výrobky alebo služby. Súčasne využívajú postupy alebo technológie podporujúce princípy obehového hospodárstva. Hodnotiaca komisia dávala pri podaných projektoch dôraz na preukázateľné spĺňanie požiadaviek nad rámec všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti ochrany životného prostredia, s dôrazom na uplatňovanie obehovosti zdrojov. Medzi prihlásenými účastníkmi sme mali zastúpenie prostredníctvom našej dcérskej spoločnosti ŽP EKO QELET a.s. Martin, ktorá sa v súťaži prezentovala novými procesmi pri zhodnocovaní kovového odpadu a starých vozidiel. Zavedením inovatívnych postupov a technológií sa našej dcérskej spoločnosti podarilo zvýšiť účinnosť zhodnotenia odpadových frakcií z hlavného technologického procesu, za čo si prevzali ocenenie.

Ocenenie za účasť z rúk vyhlasovateľov súťaže prevzal Ing. Roman Veverka, predseda Predstavenstva a generálny riaditeľ spoločnosti ŽP EKO QELET a.s. Martin – tretí sprava
Ocenenie za účasť z rúk vyhlasovateľov súťaže prevzal Ing. Roman Veverka, predseda Predstavenstva a generálny riaditeľ spoločnosti ŽP EKO QELET a.s. Martin – tretí sprava