Čitateľská súťaž x Čitateľská súťaž x Čitateľská súťaž

Stoosemdesiate výročie našej dychovky

 

Logo dychová hudba ŽP - 180 rokov

V rokoch 1917 – 1918 sa opakovane hybnou silou národného prebudenia v obvode erárnych železiarní stali robotníci, ktorí sa hlásili so slovenským divadlom. Odohrali niekoľko úspešných predstavení. V Ľubietovej divadelné predstavenie naštudoval robotník železiarní J. Lacko, v Hronci zasa prišlo na predstavenie toľko ľudí, že nestačilo ani opakovanie predstavenia. V Lopeji postupne naštudovali päť divadelných hier, ktoré pre mimoriadny záujem uviedli na farskom dvore. Štátny aparát i správa železiarní sa snažili zbrzdiť kultúrne snahy, odmietali poskytnúť sálu i hudbu a prinútili organizátorov pred každým slovenským predstavením odohrať najprv maďarskú jednoaktovku.

Hudba začiatkom decembra roku 1918 samostatne vystúpila na mnohotisícovom ľudovom zhromaždení v Radvani, kde zaznela prísaha oslobodeného ľudu pri Sládkovičovom hrobe. Po rozpade monarchie a vznikom Československej republiky nastal obrovský zlom v kultúrnom i hudobnom živote. Do Podbrezovej prišli českí technici a úradníci, často z väčších centier, ktorí mali zmysel pre náročnejšiu kultúru – hudbu, divadlo, spev. Aj v pôvodnej hudbe boli takmer dve tretiny českých muzikantov. Mali hudobné vzdelanie, čo pôvodným domácim hudobníkom chýbalo.

Prvým povojnovým kapelníkom bol Chvapil. Od januára 1922 bol vymenovaný za nového kapelníka Karol Hübner a od marca 1923 mal Václav Prokop na starosti vedenie dychovej hudby pri pochodoch. Hübner mal opernú a symfonickú prax, preto sa venoval koncertnej činnosti. Prokop mal viac skúseností a praxe vo vojenskej hudbe. Podbrezovské železiarne mali odrazu tri dychové hudby a jedno koncertné teleso. V Tisovci bola dychová hudba od roku 1892, druhá bola v Podbrezovej a tretia sa čoskoro utvorila v Hronci, nakoľko Hrončania ťažko znášali, že pôvodná hudba sa kedysi odsťahovala do Podbrezovej.

 

Otázka č. 4: Kto viedol začiatkom dvadsiatych rokov minulého storočia dychovú hudbu pri pochodoch?

Správne odpovede posielajte do redakcie Podbrezovan do desiatich dní od vydania. Nezabudnite uviesť kontakt. Žrebovať budeme v každom čísle.

 

Dychová hudba vo vojenských uniformách v roku 1917
Dychová hudba vo vojenských uniformách v roku 1917