Marec – mesiac knihy

 

Marec sa spája nielen s príchodom jari, ale je aj mesiacom knihy. Keď sa pozrieme do histórie, tento mesiac sa viaže k ľudovému básnikovi, zberateľovi ľudových piesní a potulnému predavačovi Matejovi Hrebendovi, ktorý sa v marci narodil aj zomrel. Šíril osvetu a vzdelanosť, knihy pre neho znamenali všetko. Marec ako mesiac knihy oslavujeme na jeho počesť od roku 1955.

Knihy obohacujú slovnú zásobu a zlepšujú vyjadrovacie schopnosti čitateľov. Skvalitňujú myslenie a tým, že vyžadujú „ponorenie sa do deja“, môžu tiež zlepšiť koncentráciu. Rozvíjajú fantáziu i tvorivosť a sú podnetné – nútia čitateľa rozmýšľať, polemizovať, hľadať odpovede a utvoriť si vlastné názory a spôsoby riešenia životných situácií. Slúžia ako jedna z foriem pasívneho oddychu, relaxu a odstránenia stresu.

Oddelenie vedecko-technických a ekonomických informácií odboru technického a investičného rozvoja poskytuje zamestnancom železiarní knižnično-informačné služby z vlastných fondov, ale aj vonkajších informačných zdrojov.

Viac nám ohľadom takzvanej technickej knižnice povedala Ing. Zuzana Kováčová:
Foto: I.Kardhordová

   Viac nám ohľadom takzvanej technickej knižnice povedala Ing. Zuzana Kováčová:

Aký je rozsah vašich služieb?

– Naše oddelenie poskytuje kompletné služby v oblasti zabezpečovania odbornej literatúry (knihy, časopisy, odborné príručky) a preklady. Osemdesiat percent práce oddelenia tvorí spracovanie technicko – technologickej dokumentácie (TTD) a samostatná agenda v rámci noriem. Všetky informácie ohľadom noriem, TTD, časopisov a odborných kníh môžete získať v oddelení vedecko-technických a ekonomických informácií.

Pribudli v minulom roku do knižnice nové tituly?

– V roku 2017 bolo revidovaných 158 dokumentov z technicko – technologickej dokumentácie, zakúpených šesťdesiatštyri nových vydaní noriem a nového súboru noriem ASME SA E2017. Pre pravidelnú distribúciu v jednotlivých prevádzkarňach a odborných útvaroch bolo zabezpečených tridsaťosem odborných časopisov a štyri odborné príručky s aktualizáciami.

Ako môžu záujemcovia – zamestnanci Železiarní Podbrezová využiť vaše výpožičné služby?

– K dispozícii sme každý pracovný deň od 7.30 do 15.30 hod. Požiadavky môžu záujemcovia zaslať mailom na adresu kovacova.zuzana@zelpo.sk alebo kudelkova.stela@zelpo.sk, respektíve zavolať na klapku číslo 5640 alebo 5642.

 

 

Opýtali sme sa našich spolupracovníkov a žiačok SG ŽP, aký majú vzťah ku knihám a čo naposledy čítali:

 

Ema MIČEJOVÁ, SG ŽP, žiačka

Ema MIČEJOVÁ, SG ŽP, žiačka

– Mám veľmi dobrý vzťah ku knihám a momentálne čítam knihu od Stephena Kinga. Je to veľmi zaujímavá kniha, aj keď osobne nie som veľmi na hororové žánre. Túto knihu som si však chcela prečítať, pretože ma zaujala. Čítam väčšinou fantastické a romantické žánre, čítam dosť. Teraz som prečítala asi desať kníh a baví ma to.

 

 

 

Mária ŠTULRAJTEROVÁ, SG ŽP, žiačka

Mária ŠTULRAJTEROVÁ, SG ŽP, žiačka

– Ja čítam veľmi rada a mám veľmi dobrý vzťah ku knihám. Naposledy som prečítala detektívku Smäd, ktorú napísal Jo Nesbo. Mám veľmi rada predovšetkým detektívky. Čítam veľmi veľa, za mesiac prečítam tak tri, štyri knihy.

 

 

 

Ing. Viera DUBCOVÁ, Pp

Ing. Viera DUBCOVÁ, Pp

– V poslednom čase čítam najmä krátke anglické knihy, pretože lektorka z angličtiny nám odporúča čítať v tomto cudzom jazyku, takže prečítala som Annu zo zeleného domu v angličtine. Knihy milujem, nakúpila som si ich veľmi veľa, každé Vianoce si kúpim aspoň päť kníh, ktoré si potom odkladám a vravím si, že keď budem na dôchodku a budem mať viac času, tak budem čítať viac.

 

Dušan ČECH, Gork

Dušan ČECH, Gork

– Čítam predovšetkým technickú literatúru, zaujímam sa hlavne o elektrotechniku, čiže sú to skôr odborné knihy. Vo všeobecnosti mám rád knihy. Rád si pozerám aj rôzne encyklopédie, napríklad Atlas húb.

 

 

 

Ing. Michal KÁN, ŽP VVC

Ing. Michal KÁN, ŽP VVC

– Naposledy som čítal Steva Jobsa, to bola výborná kniha, ktorá zanechala vo mne celkom dobrý zážitok. A čítam dosť aj detské knihy, keďže mám malého syna, čítam mu. Ku knihám mám skôr kladný vzťah, aj keď si myslím, že človek v dnešnej dobe číta viac na internete.

 

 

Aurel STARKE, Td

Aurel STARKE, Td

– Knihy sú dôležité, treba ich čítať a vzdelávať sa. Knihu nikto nenahradí a nikto nevymaže, ako čiernobiela fotografia nevymizne, tak ani kniha nevymizne. Naposledy som čítal nejakú knihu o Hronci, na názov si už presne nespomeniem.

 

 

 

JUDr. Martin VAŠAŠ, Gp

JUDr. Martin VAŠAŠ, Gp

– Ku knihám mám veľmi pozitívny vzťah. Počas voľných chvíľ čítam okrem nejakých tých publikácií, hlavne právnych, samozrejme, aj beletriu. Môj obľúbený autor je Stephen King a posledná kniha, ktorú som od neho čítal, sa volá To.