Súťaž medzi zmenami – oceliareň

Už štvrtýkrát zvíťazila zmena A

 

Oceliareň - Už štvrtýkrát zvíťazila zmena A

 

Už siedmy rok prebieha v akciovej spoločnosti Železiarne Podbrezová súťaž medzi pracovnými zmenami vo výrobných a obslužných prevádzkarňach, do ktorej sú zapojené pracovné kolektívy kategórie „R“ z oceliarne, valcovne bezšvíkových rúr, ťahárne rúr, centrálnej údržby, energetiky, dopravy a odboru riadenia kvality. Kritériá súťaže sú zamerané na kvalitu, výsledky hospodárenia, dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a reklamácie, a sú vyhodnocované a zverejňované na vývesných tabuliach prevádzkarní. Ako každý rok, aj teraz vám predstavujeme víťazné kolektívy jednotlivých prevádzkarní.

 Ing. Juraj Havran, vedúci výroby

O priebehu súťaže v oceliarni nás informoval Ing. Juraj Havran, vedúci výroby:

Ako pokračovala súťaž medzi zmenami v roku 2017?

– Priebeh súťaže bol minulý rok z hľadiska výroby stabilizovaný. Prijatie väčšieho počtu nových zamestnancov v májovej zmene pracovného režimu z trojzmenného na nepretržitý, čiastočne ovplyvnilo výsledky súťaže medzi zmenami.

Kritériá súťaže sú rovnaké ako každý rok, alebo pribudli v minulom roku nové hodnotiace prvky?

   – Kritériá vyhodnocovania súťaže sme čiastočne zmenili, sprísnením niektorých limitov, hlavne spotreby elektrickej energie na EAF a predváhy.

Čo najviac ovplyvňovalo priebeh súťaže?

   – Zmeny pracovného režimu a zmena zloženia kolektívov jednotlivých pracovných zmien najviac ovplyvňuje priebeh súťaže medzi zmenami, čo následne vplýva aj na ich dosahované výsledky. V poslednej dobe sa však zvýšila fluktuácia zamestnancov, pociťujeme aj nedostatok kvalifikovaných ľudí.

Predstavíte nám víťazný kolektív za rok 2017?

– Víťazom súťaže medzi zmenami je už po štvrtýkrát po sebe zmena A, pod vedením majstra Igora Greguša. Poďakovanie za odvedenú prácu v minulom roku určite patrí všetkým zamestnancom oceliarne, keďže ani ostatné zmeny za víťaznou svojimi výsledkami veľmi nezaostávali.

Čo pripravujete a čím prekvapíte súťažiacich v tomto roku?

   – Kritériá hodnotenia súťaže sa stanovujú na začiatku roka, v priebehu roka sa ich snažíme nemeniť. Pre tento rok sú už dané a v porovnaní s minulým rokom sú mierne sprísnené.