naša anketa*naša anketa*naša anketa*naša anketa*naša anketa*naša anketa*naša anketa*naša anketa*naša anketa*naša anketa*

„Nemám absolútne žiadny problém prísť načas do práce“

 

Pri striedaní zmien sú aj voľné miesta
Pri striedaní zmien sú aj voľné miesta. Foto: A. Nociarová

 

Prípravy na rekonštrukciu cestnej komunikácie medzi Breznom a Banskou Bystricou si vyžiadali množstvo opatrení aj v našej spoločnosti. Kľúčové bolo vytvorenie podmienok na prejazd areálom starého závodu pre čo najväčší počet zamestnancov, dochádzajúcich do práce osobnými automobilmi. Po Veľkej noci sa postupne rozbiehali práce na rekonštrukcii a my sme situáciu mapovali na konci prvého týždňa. Vybrali sme sa na novozriadené parkovisko, určené najmä pre dochádzajúcich oceliarov. V tejto prevádzkarni je nepretržitá prevádzka, a preto je veľmi dôležité, aby mali zamestnanci v mimoriadnej situácii vytvorené optimálne podmienky na to, aby mohli prísť na pracovisko načas. Pri striedaní pracovných zmien sme oslovili prichádzajúcich, ale aj odchádzajúcich zamestnancov a zaujímalo nás, či sú podmienky, ktoré im zamestnávateľ vytvoril, dostatočné, či nemajú problém orientovať sa v značení ciest a ako celkovo hodnotia pripravenosť na túto akciu v rámci firmy.

 

Ján SVINČIAK, oceliareň

– Myslím si, že to bolo dobré rozhodnutie, umožniť nám prejazd cez areál fabriky. Značenie je dostatočné, prehľadné, nemám žiadny problém. Zatiaľ to funguje dobre a verím, že to tak aj zostane.

 

 

 

Ivan SIVČÁK, oceliareň 

– Aj keď sa momentálne zdá, že ten ruch na ceste ešte nie je skutočný, práce sa ešte nerozbehli naplno, cením si, že máme možnosť parkovať priamo vo fabrike. Podľa mňa, je to dobre zorganizované a nemám žiadny problém.

 

 

 

Jakub MARGETA, oceliareň

– Prichádzame do práce od Brezna a vyznačenie je veľmi prehľadné. Vo večerných hodinách je síce trochu slabšie viditeľné, ale stačilo raz prejsť a už je to v pohode. Myslím si, že je to dobre zabezpečené a zatiaľ to ide.

 

 

 

Peter KRUŽLIAK, oceliareň

– Všetko je tak, ako má byť, ešte aj nový koberec na ceste. Vytvoreným podmienkam niet čo vytýkať. Na vrátniciach to ide rýchlo aj napriek potrebným úkonom. V dennej zmene je to možno trochu dlhšie zdržanie, ale dá sa. Ešte keby pustili bicykle.

 

 

Norbert VÁCLAVÍK, oceliareň

– Cestu je potrebné opraviť a vzhľadom na sťažené podmienky je veľmi dobré, že nám zamestnávateľ vyšiel v ústrety. Všetko je dobre zorganizované, je to super. Nemám absolútne žiadny problém prísť načas do práce.

 

 

 

Milan REZSÖFI, oceliareň

– Vedenie oceliarne nás vopred oboznámilo o prípravách a ponúklo nám možnosť získať kartu na vstup. Robím vo fabrike tridsať rokov a dokázal by som prejsť po areáli aj poslepiačky, ale aj pre neznalých je značenie dobré a prehľadné.