Dvadsať rokov v sieti múzeí

 

Pohľad do hlavnej expozície, v pozadí benátske zrkadlá. Foto: I. Kardhordová

 

Hutnícke múzeum tvorí neodmysliteľnú súčasť Železiarní Podbrezová a.s. už dvadsať rokov. Práve toľko uplynulo odvtedy, ako bolo zaradené do siete múzeí Slovenskej republiky. Každý zamestnanec, či študent našej súkromnej školy, sa oboznamuje s históriou našej firmy už pri nástupe. Opatrenia vyplývajúce z koronakrízy zastavili život a už vyše roka je expozícia zatvorená. Do rodiny železiarov však stále pribúdajú noví zamestnanci, a preto sme sa rozhodli, pri príležitosti jubilea, priblížiť ho tým, ktorí síce okolo neho chodia každý deň, ale ešte ho nepoznajú. Pevne veríme, že čoskoro budeme môcť návštevníkov v múzeu opäť privítať.

„Písal sa rok 1840, keď v malebnom a v tej dobe doslovne v panenskom prostredí údolia rieky Hron, pod horou Brezová, zakopli sa do tvrdej, skalnatej zeme čakany robotníkov, ako predzvesť nového rozvoja tohto kraja,“ začala sa výstavba najmodernejšieho hutníckeho závodu vtedajšieho Rakúsko – Uhorska. V parku pri Hutníckom múzeu je zasadená pamätná tabuľa s nápisom: Summo Montanorum Celsissimo Principi AUG. LONG. A. LOBKOWITZ Conticui Operis Auctori. MDCCCXL, čo v preklade znamená: Najvyššiemu a slávnemu kniežaťu hutníkov A. Lobkowitzovi, vznešenému pôvodcovi diel 1840.

Prírodná expozícia s trojrozmernými unikátnymi exponátmi z histórie našej výroby vznikla v roku 2000. Nájdete tam strojné zariadenia z bývalej stripovacej haly, SM oceliarne, valcovne jemných profilov, rúrovne Mannesmann aj energetiky.Naše múzeum je jedinečné tým, že sa zameriava na zachovanie pamiatok hutníctva od obdobia vzniku prvej manufaktúry na výrobu železničných koľajníc v Uhorsku v 18. a 19. storočí, až po vytvorenie minihuty koncom dvadsiateho storočia. Vzniku múzea predchádzala sedemnásťročná stála expozícia, ktorá bola verejnosti sprístupnená v roku 1984. Už túto expozíciu zdobili benátske zrkadlá z dielní tirolských majstrov z polovice 19. storočia. Nová expozícia pod názvom: „Z histórie hutníctva železa v Podbrezovej a okolí“ bola doplnená o prírodnú expozíciu, inštalovanú za budovou múzea.

Exteriérová expozícia približuje návštevníkom prostredníctvom zakonzervovaných technologických zariadení – hutníckych strojov a špecifických zariadení podbrezovských prevádzkarní z polovice dvadsiateho storočia, technológiu výroby v tom čase.

Keltská expozícia vznikla v roku 2002Na vývoj pravekého osídľovania regiónu je zameraná expozícia „Keltská kultúra“, ktorá bola sprístupnená v roku 2002. Prezentuje výsledky archeologického výskumu z Hrádku pri Hornej Lehote, ktoré nasvedčujú, že v tejto lokalite pred viac ako 2000 rokmi žili Kelti. Súčasťou stálej expozície pravekého osídľovania je aj bronzový depot z obdobia strednej doby bronzovej, získaný z lokality Hrádok – Nemecká. Virtuálne Hutnícke múzeum ŽP môžu záujemcovia o históriu navštevovať už od roku 2003 na stránke www.zelpo.sk.