Kompromis pre cyklistov

 

Na priechode starým závodom sa nachádza množstvo železničných priecestí s pozdĺžnym prejazdom, ktoré sú pre cyklistov nebezpečné, aj preto pre nich nebol vjazd „cez remízu“ povolený.
Na priechode starým závodom sa nachádza množstvo železničných priecestí s pozdĺžnym prejazdom, ktoré sú pre cyklistov nebezpečné, aj preto pre nich nebol vjazd „cez remízu“ povolený. Foto: M. Jančovič

 

Pýtate sa, či nebude povolený prejazd areálom starého závodu aj na bicykloch. Oslovili sme riaditeľa ŽP Bezpečnostné služby Mgr. Petra Suju a z jeho odpovede vyberáme:

– Udeleniu povolenia priechodu starým závodom predchádzala obhliadka trasy odborníkmi z dopravného inšpektorátu a z nej vyplynulo niekoľko úloh, ktoré ŽP a.s. do otvorenia splnilo. O úprave povrchu vozovky novým asfaltom či o zvislom aj vodorovnom dopravnom značení sa už čitatelia dozvedeli z predošlých čísiel. Ani ďalšie úpravy však nestačili na to, aby bol priechod starým závodom povolený aj pre cyklistov či motocyklistov. V rámci trasy sa nachádza niekoľko zúžených miest, kde by bol veľmi nebezpečný stret motorových vozidiel s cyklistami, neohovoriac o nákladných vozidlách a kamiónoch.

Samostatnou kapitolou sú železničné priecestia a železničná doprava. Na trase prejazdu je niekoľko železničných priecestí a to nielen s kolmým, ale aj so šikmým prejazdom a pri ich prechode postačuje ranná rosa alebo slabý dážď, aby sa tieto úseky stali pre jednostopové vozidlá klzké a nebezpečné.

Pri šikmých priecestiach môže dôjsť k nehodám cyklistov aj na suchých koľajniciach, kedy sa koleso môže dostať medzi koľajnice a to vedie k pádom. Cyklistom naša spoločnosť vychádza v ústrety a v aktuálnom týždni sme pripravili miesto so stojanmi na bicykle pri strážnom stanovišti „pod kostolom“. Doteraz bolo umožnené vojsť cez toto stanovište len peším, no po úprave stojiska pre bicykle je možné vojsť do areálu starého závodu aj bicyklom, ktorý si zamestnanec odloží a po odpracovaní zmeny si ho z tohto miesta opäť vyzdvihne a opustí areál starého závodu. Musím však upozorniť, že nepôjde o prekryté stojisko, čo znamená, že bicykle nebudú chránené pred dažďom.