Nové deliace zariadenie od firmy Reika

 

Nové zariadenie zvýši rozmerový sortiment delených rúr, zvýši sa výkon a taktiež prispeje k lepšiemu komfortu a bezpečnosti pri práci.
Nové zariadenie zvýši rozmerový sortiment delených rúr, zvýši sa výkon a taktiež prispeje k lepšiemu komfortu a bezpečnosti pri práci.

 

V prevádzkarni ťaháreň rúr je v priebehu apríla inštalované nové deliace zariadenie od nemeckej firmy Reika, ktoré bolo do ŽP a.s. dovezené koncom marca. O viac informácií sme požiadali Ing. Ivana Jakubca z odboru technického a investičného rozvoja:

Môžete nám priblížiť, o aké zariadenie ide?

– Ide o nové deliace zariadenie Reika Model 243-CNC, ktoré slúži na delenie rúr upichovaním a prípadné zrazenie hrán. Zariadenie má rozsah delených priemerov od 40 do 180 milimetrov, pri hrúbkach steny od 1 do 16 milimetrov. Dĺžky podelených rúr môžu byť v rozsahu 1 500 až 13 500 milimetrov. Zariadenie bude využívané hlavne na delenie rúr väčších priemerov a väčších hrúbok stien, ktoré nie je možné deliť na iných technologických zariadeniach.

 

Čo prinesie upichovacie zariadenie Reika prevádzkarni ťaháreň rúr?

– Nové deliace zariadenie nahrádza vo výrobnej prevádzke staré deliace zariadenie od rovnakého výrobcu, ktoré vykazovalo zvýšenú poruchovosť, bolo náročné na servis a nové náhradné dielce. Nové zariadenie zvýši rozmerový sortiment delených rúr, zvýši sa výkon a taktiež prispeje k lepšiemu komfortu a bezpečnosti pri práci.

 

Ako momentálne vyzerá inštalácia nového zariadenia a kedy odhadujete jej ukončenie a uvedenie do prevádzky?

– V súčasnosti prebiehajú montážne práce firmou BIS Slovensko s.r.o. pod dohľadom šéfmontérov z firmy Reika. Ku dňu 16. apríla bola dokončená samotná montáž zariadenia a od 19. apríla sa začalo s postupným „oživovaním“ a uvádzaním do prevádzky. Zároveň bude postupne zaškolená obsluha a údržba zariadenia.

 

Nové deliace zariadenie od firmy Reika v prevádzkarni ťahareň rúr.
Nové deliace zariadenie od firmy Reika v prevádzkarni ťahareň rúr. Foto: I. Jakubec