Dopravné značenie sa môže meniť podľa situácie

 

Vstup na autobusové nástupište objektívom R. Ryboviča
Vstup na autobusové nástupište objektívom R. Ryboviča

 

Nie každému je jasné značenie prejazdu cez autobusovú stanicu v Podbrezovej. O vysvetlenie sme požiadali Ing. Petra Krajana, vedúceho prevádzkarne doprava.

– Na autobusovej stanici v Podbrezovej je hlavná zmena v tom, že autobusy liniek smerujúcich do Brezna, aj do Banskej Bystrice, zastavujú na nástup a výstup cestujúcich na rovnakej strane (bližšie k rieke Hron). Autobusy pokračujúce smerom do Banskej Bystrice musia na nástupisko urobiť takzvanú slučku. Je to z toho dôvodu, že jeden jazdný pruh cez autobusovú stanicu je pripravený na použitie ako odbočovací pruh pre vozidlá do 3,5 tony, ktoré prichádzajú od Banskej Bystrice a potrebujú odbočiť do Podbrezovej (centrum, starý závod, sídlisko Kolkáreň). Tento odbočovací pruh cez autobusovú stanicu je pripravený a možno bude počas realizácie aj použitý v prípade, že sa budú tvoriť dlhé kolóny, siahajúce až po Skalicu a ďalej, aby sa vodiči mohli už na začiatku autobusovej stanice radiť do tohto pruhu a nemuseli čakať v kolónach a dostali sa do Podbrezovej včas.

Zároveň bolo vylúčené miesto možnej kolízie chodcov, respektíve čakajúcich cestujúcich na autobusy v smere do Banskej Bystrice, pretože na pôvodnom ostrovčeku, kde čakali, by to bolo nebezpečné pri použití tohto odbočovacieho pruhu. Pri projektovaní dočasného dopravného značenia a riešení organizácie dopravy v celom uzle Podbrezová sme si na pracovných stretnutiach spoločne s projektantom, investorom, dodávateľom stavby, obcou Podbrezová, DIPZ SR a BBSK museli uvedomiť všetky súvislosti, špecifikácie a zohľadniť ten najhorší scenár, ktorý môže nastať.

Vychádzali sme zo skúseností pri oprave mosta v Slovenskej Ľupči-Príboj, kde sa tvorili kolóny v špičkách rádovo na 45 až 55 minút. Hlavným cieľom bolo navrhnúť organizáciu dopravy počas rekonštrukcie tak, aby zamestnanci ŽP a.s., ale aj všetci ostatní, ktorí cez Podbrezovú prechádzajú, nečakali dlho v kolónach. Určite tomu pomáha aj možnosť prejazdu a parkovania v starom závode pre určité vozidlá s povolením.

Som veľmi rád, že po týždni môžeme konštatovať, že všetky prijaté opatrenia a zvolené dopravné značenie fungujú dobre a že kolóny v špičkových časoch sú najviac okolo 10 až 15 minút. Na tak frekventovaný úsek tranzitnej cesty I/66 je to dobrý výsledok. Zároveň chcem znova zdôrazniť, že je potrebné dočasné dopravné značenie sledovať a rešpektovať, pretože sa dopravná situácia a značenie (napríklad spustenie odbočovacieho pruhu cez autobusovú stanicu) môže meniť podľa situácie. Je potrebné sústrediť sa a venovať pozornosť pri jazde vozidla a držať si takpovediac „nervy na uzde“. Stačí jeden nezodpovedný vodič, ktorý spôsobí vážnu dopravnú nehodu a celý úsek po ceste I/66 sa stane neprejazdný.