S Ing. Jozefom Čerňanom, vedúcim prevádzkarne energetika

Zhodnotenie prvého štvrťroka

 

Nový kompresor Atlas Copco v kompresorovej stanici nový závod
Nový kompresor Atlas Copco v kompresorovej stanici nový závod

 

Je za nami prvý kvartál aktuálneho roka. Ako hodnotíte toto obdobie?

– Prvý kvartál tohto roka z poveternostného hľadiska zrážok a vonkajších teplôt nebol ničím výnimočný. Priemerné vonkajšie teploty boli porovnateľné s rovnakým obdobím minulého roka, čoho dôsledkom je splnenie plánovaných úloh pri výrobe tepla a elektrickej energie.

Pozitívne hodnotím investičnú akciu inštalácie nového vodou chladeného bezolejového kompresora Atlas Copco ZH + 1600-9 o výkone 15 723 Nm3/h, pri tlaku 7,5 bar, ktorý bol v kompresorovej stanici nového závodu úspešne uvedený do prevádzky koncom januára. Tento kompresor nahradil starý turbokompresor ČKD 7 RMY 56 s príkonom motora 2 100 kW. Inštaláciou nového kompresora s príkonom motora  1 600 kW došlo k výraznému zníženiu spotreby elektrickej energie a tým i nákladov na výrobu stlačeného vzduchu.

Darí sa vám napĺňať plány od začiatku roka?

– Prevádzkareň energetika zabezpečuje výrobné prevádzkarne všetkými druhmi energie, podľa druhu nákupom, respektíve vlastnou výrobou. Objemy operatívne prispôsobujeme pracovným režimom vo výrobných prevádzkarňach. Pri zásobovaní/napájaní – dodávke elektrickej energie predstavuje vlastná výroba približne 25 percent celkovej spotreby.

V prvom kvartáli sme v našich malých vodných elektrárňach a na kogeneračnej jednotke vyrobili 14 539 MWh elektrickej energie, čím sme splnili plán výroby na 107,98 percenta.

Čím žijete v týchto dňoch a čo vás čaká v najbližšom období?

– V tomto roku máme v pláne investičného rozvoja schválené akcie. Ide o výmenu turbíny s prevodovkou kogeneračnej jednotky a náhradu mazutového hospodárstva a kotla K4 s výkonom 25 ton pary za hodinu.

 

Príprava základu pod nový kotol K7 v teplárni nový závod
Príprava základu pod nový kotol K7 v teplárni nový závod

 

V spolupráci s odborom technicko-investičného rozvoja a externých dodávateľských firiem nahradíme morálne a fyzicky opotrebovaný kotol K4 prevádzkovaný od roku 1977, ktorý spaľoval kombinovanými horákmi Weishaupt mazut a zemný plyn. Do budúcnosti nie je možné pri spaľovaní mazutu dodržať prísne emisné limity, preto je nový nízko emisný kotol Viessmann, s výkonom 15 ton pary za hodinu, navrhnutý na spaľovanie zemného plynu a extra ľahkého vykurovacieho oleja – nafty. Pre náhradné palivo bude zrekonštruovaná časť jestvujúceho skladu nafty a vybudovaná nová čerpacia stanica s potrubným rozvodom medzi skladom paliva a teplárňou.

V marci prebehla likvidácia starého kotla K4 a v súčasnosti prebiehajú ďalšie stavebné práce, rekonštrukcia základu pod kotol a úprava manipulačného priestoru pre presun kotla do budovy teplárne. Harmonogram prác je nastavený tak, aby mohla korektne prebehnúť aj výmena turbíny a prevodovky kogeneračnej jednotky. Samotnú výmenu turbíny zrealizuje externá firma od 10. do 15. mája 2021.