Študuj materiály na Fakulte materiálov, metalurgie a recyklácie Technickej univerzity v Košiciach

 

Chceš spoznať svet materiálov? Chceš vedieť ako ich vyvíjať a vyrábať? Ako ich spracovať, zdokonaľovať a vedieť posúdiť ich kvalitu? To všetko sa s nami môžeš naučiť v bakalárskom študijnom programe Materiály.

Ponúkame ti perspektívny študijný program, v ktorom sa naučíš veľa zo sveta techniky v oblasti materiálov a ich kvality. Spoznáš konvenčné aj nekonvenčné kovové materiály ako sú napríklad ocele, či hliníkové zliatiny, zliatiny medi, titánu, niklu, horčíka a rôznych iných kovov. Spoznáš tiež nekovové materiály ako sú polyméry, či keramické materiály, špeciálne kompozitné materiály, práškové materiály alebo nanomateriály a rôzne iné progresívne materiály, bez ktorých sa budúcnosť nezaobíde.

Materiály sú potrebné v každej oblasti – od priemyslu ako je strojársky, automobilový, letecký, stavebný, či elektrotechnický, cez energetiku, medicínu, šport, umenie, až po každodenný život. Materiály boli stále našou neoddeliteľnou súčasťou a neustály rozvoj ľudstva a technológií zaisťuje ich nevyhnutnosť aj v budúcnosti, či už ide o inteligentné materiály, biomateriály, materiály pre elektromobilitu, či vodíkové technológie. Staň sa toho súčasťou. Rozhodnutie je v tvojich rukách.

Chceš vedieť o čom je samotné štúdium Materiálov? Čo sa naučíš a aké zručnosti získaš? Chceš mať predstavu o tom, aké sú možnosti tvojej profilácie?

V rámci študijného programu Materiály máš okrem premyslene nakoncipovaných povinných predmetov aj možnosť výberu z veľkej škály voliteľných predmetov a to ti umožní sa užšie špecializovať, napr. na štúdium materiálov, ich štruktúr a vlastností, ich spracovanie, tvárnenie, či hodnotenie ich kvality. To všetko si vieš racionálne vyskladať podľa vlastných predstáv.

O tom, že štúdium na FMMR TUKE je zaujímavé, hovorí aj Patrik Gavura – študent 3. ročníka, študijný program Materiály:

– Zaujíma ma automobilový priemysel, a preto som si vybral tému – Hodnotenie intermetalických fáz prítomných v mikroštruktúre zliatin typu Al-Si-Mg-Cu. Mojou úlohou je zhodnotiť štruktúru zliatiny hliníka, ktorá sa veľmi často používa v automobilovom priemysle, napr. na výrobu blokov motorov. Na to, aby som mohol zhodnotiť štruktúru tohto materiálu, musím v prvom rade spoznať význam všetkých legujúcich prvkov v tejto hliníkovej zliatine, ako sú kremík, horčík, meď, a tak zistím, aké možné fázy, intermetalické fázy, vedia medzi sebou tieto prvky vytvoriť. Totiž, niektoré z nich sú veľmi prospešné, aby bol materiál pevný a tvrdý, no na druhej strane, niektoré fázy spôsobujú, že materiál je krehký a rýchlo sa porušuje, napr. pri náraze automobilu na prekážku. Veľmi cenná v mojej práci bude presná identifikácia týchto fáz, čo bude vo výraznej miere prospešné pre firmu, ktorá daný materiál vyrába, aby následne vedela dané fázy ovplyvňovať, napríklad tepelným spracovaním, a tak v čo najväčšej miere tento materiál mohla aj zdokonaľovať.

BEZ PRIJÍMACÍCH SKÚŠOK

termín podania prihlášky: 31. apríl,
termín zasadnutia prijímacej komisie: 4. september,
poplatok: elektronická prihláška – 20 eur, v nevyhnutných prípadoch papierová prihláška – 30 eur.

Prečo u nás študovať?

orientácia na prax a požiadavky zamestnávateľov,
možnosť študovať svoju oblasť minimálne semester na zahraničnej univerzite,
bez prijímacích testov.

INFORMÁCIE

tel.: +421 55 602 2421, +421 55 602 2429
e-mail: studijne.fmmr@tuke.sk
web: http://fmmr.tuke.sk/