Prvýkrát na Slovensku pred šesťdesiatimi rokmi

 

Na sklonku apríla sa zvyknú pripravovať naši štvrtáci k maturitám a vyvrcholením je tradičný slávnostný akt odovzdávania vysvedčení a prijímania úspešných absolventov do radov železiarov. Pandémia narušila naše tradície už vlani a ani tohto roku sa slávnosť pravdepodobne konať nebude. Málokto vie, že vo Švermovych železiarňach v Podbrezovej sa začala písať história tohto aktu už pred šesťdesiatimi rokmi a podnik bol prvý na Slovensku, kde si takýmto spôsobom uctili absolventov svojej školy.

Od roku 1963 "pasoval" úspešných absolventov Ing. Anton Kolenička, podnikový riaditeľ ŠŽ. Foto: archív redakcieBolo to 24. júna 1961. Prvých dvadsaťštyri prevádzkových zámočníkov, dvadsaťjeden prevádzkových elektromontérov a troch sústružníkov kovov prijali do rodiny železiarov za prítomnosti predstaviteľov vedenia podniku. Špecifikom prvého aktu bolo, že sa v tom čase učili pre potreby Švermovych železiarní učni vo viacerých inštitúciách a na slávnosti sa zúčastňovali všetci, ktorí úspešne ukončili učebný pomer a nastúpili do práce.

Slávnostné prijímanie do rodiny železiarov sa uskutočňovalo nepretržite do roku 1989. Dňa 1. apríla 1991 bolo Stredné odborné učilište hutnícke vyčlenené zo štátneho podniku Švermove železiarne pod Ministerstvo hospodárstva SR a bola zriadená samostatná príspevková organizácia Stredné odborné učilište hutnícke Podbrezová. Učilište sa stalo právnickou osobou so štatútom príspevkovej organizácie. Došlo k podstatným zmenám v zabezpečovaní potrieb žiakov a slávnosť sa nekonala.

Až v roku 2003-2004 sa výchova učňovského dorastu vrátila plne do rúk Železiarní Podbrezová. V roku 2007 bola tradícia obnovená a každoročne, v posledný májový piatok, sa tento slávnostný akt uskutočňuje za prítomnosti významných hostí. V roku 2020 ho pandémia prerušila.