Na slovíčko

Je tu polovica novembra, čas neúprosne letí a v podvedomí sa už zamýšľame nad najkrajšími sviatkami roka. Aby sme nepôsobili tak neosobne, vraciame sa k starým zvykom a blahoželania posielame aj prostredníctvom pohľadníc a vianočných pozdravov. Je namieste preto pripomenúť si, že ak želáme príjemné vianočné sviatky, použijeme malé začiatočné písmeno, pretože toto prídavné meno je odvodené od vlastného podstatného mena Vianoce. A kedy píšeme Nový rok a nový rok? Ak myslíme prvý deň v roku, tak Nový rok, ale ak želáme úspechy po celý rok, tak začíname s malým začiatočným písmenom.