Máme modernú školu s obnovenou technikou

Dňa 1. januára bola zváračská škola organizačne začlenená do odboru riadenia a zabezpečenia kvality ŽP a.s. Za toto krátke obdobie sa udiali viaceré, nielen organizačné zmeny, ale prebehla aj rozsiahla rekonštrukcia a vo zváračskej škole pribudla nová zváracia technika. Zváračská škola bola skolaudovaná 6. októbra 2020 a za približne mesiac prevádzky vyškolila šesť zváračov pre ručné oblúkové zváranie obalenou elektródou. Ďalší siedmi zvárači plameňom budú pripravení k záverečnej skúške už v polovici novembra.

Po rekonštrukcii sa Zváračská škola Železiarne Podbrezová a.s. stala modernou školou, ktorá, dovolím si tvrdiť, „naučí zvárať každého“. Pri výučbe pomáha novozakúpený trenažér, ktorý nie len šetrí zvárací materiál, ale pomôže sa osmeliť aj študentom, ktorí doposiaľ nezvárali. Zváracia kukla s 3D okuliarmi vám dá autentický pocit zo zvárania a softvér, ktorý spracuje signál magnetického a optického snímača presne vyhodnotí pohyb ruky zvárača. Na základe snímania a hodnotenia pohybu ruky, zvárač môže v reálnom čase robiť korekcie pohybu rukou pri zváraní, a tak zdokonaľovať svoju techniku zvárania v rôznych náročných polohách.

Okrem zváracieho simulátora bolo zakúpených dvanásť kusov zváracej techniky. Najžiadanejším kurzom je kurz ručného oblúkového zvárania obalenou elektródou, preto bolo zakúpených desať moderných invertorových zváračiek. Invertorové zváračky svojím rozsahom zváracieho prúdu a trvalým zaťažovateľom spĺňajú požiadavky pre profesionálne využitie. Funkcie ANTI STICK a HOT START pomáhajú pri štarte oblúka, preto sa vynikajúco hodia do zváračskej školy. Taktiež je potrebné vyzdvihnúť energetickú úspornosť nových invertorových zváračiek v porovnaní s doposiaľ používanými transformátorovými zváračkami.

Mimoriadne výkonnou zváračkou je 430 ampérová TIG zváračka, ktorá zvarí všetky zvariteľné materiály, a vďaka ktorej môžeme v budúcnosti ponuku základných kurzov rozšíriť o zváranie medi a hliníka.

Nepochybne za zmienku stojí aj zakúpené plazmové rezacie zariadenie s vysokým rezným výkonom a maximálnou hrúbkou rezu do 38 milimetrov, ktoré nám tiež umožní rozšíriť ponuku zaškolenia zváračských robotníkov o rezanie plazmou.

V Železiarňach Podbrezová a.s. je k dnešnému dňu aktívnych 403 zváračov, zamestnancov Železiarní Podbrezová a.s., ktorí majú platný zváračský preukaz alebo preukaz zváračského robotníka – rezača (tzv. paličský preukaz). Pre udržiavanie platnosti zváračských preukazov a preukazov zváračských robotníkov – rezačov, je potrebné, aby ich držitelia absolvovali v pravidelných intervaloch nielen zdravotnú prehliadku u lekára, ale aj periodické preskúšanie z legislatívy pre zváranie. Preto okrem základných kurzov, zváračská škola ponúka na mesačnej báze aj potrebné periodické preskúšania. V roku 2021 už nebudú vydávané zváračské preukazy v takej forme ako ich poznáme dnes, preukazy budú nahradené Identifikačnými kartami s QR kódom. Po načítaní QR kódu príslušnou aplikáciou, alebo po zadaní prihlasovacieho mena a hesla do databázy wpm.sk, si vie držiteľ identifikačnej karty, ako aj jeho zamestnávateľ, veľmi jednoducho skontrolovať dosiahnutú kvalifikáciu vo zváraní. Takisto po načítaní QR kódu alebo po prihlásení do databázy wpm.sk, je možné skontrolovať aj platnosť oprávnenia, dokedy môže držiteľ identifikačnej karty zvárať alebo vykonávať zváračské práce, čiže, kedy najneskôr opäť musí zvárač absolvovať periodické preskúšanie z legislatívy pre zváranie. Zváračská škola je na chystanú zmenu v roku 2021 pripravená a už teraz sa automaticky postará o vydanie Identifikačnej karty všetkým zamestnancom Železiarní Podbrezová a.s., ktorí absolvujú periodické preskúšanie a doposiaľ im nebola vydaná identifikačná karta.

Rekonštrukcia zváračskej školy bola zameraná na energetickú úspornosť budovy a obnova zváracej techniky bola zameraná na úsporu materiálu a úsporu elektrickej energie. Ako vedúci zváračskej školy som veľmi rád, že bola zrealizovaná táto investícia a dokonca aj v tomto roku, ktorý je poznačený mnohými obmedzeniami.


V zváračskej škole pri výučbe pomáha novozakúpený trenažér.
Foto: I. Kardhordová