Napriek všetkému sme s našimi partnerskými školami stále v kontakte

 

Vďaka programu Erasmus+, financovaného s podporou Európskej únie, každoročne vycestujú do cudziny tisícky slovenských študentov. Naša škola nie je výnimkou.

Počas pobytov študenti spoznávajú nielen nové krajiny, kultúry či zaujímavých ľudí, ale zlepšujú si i svoje jazykové znalosti. Podbrezovskí gymnazisti už navštívili Poľsko, Nemecko, Lotyšsko či Cyprus a neraz hostili aj spolužiakov z iných krajín. Preto nás zaujímalo, ako projekt Erasmus+ funguje počas tejto „výnimočnej situácie“. Opýtali sme sa Mgr. Kataríny Tajbošovej, jednej z koordinátoriek projektu Erasmus+:

Na konci minulého školského roka boli ukončené projekty Erasmus+ s názvom „Efektívne učenie, lepšia budúcnosť“ a „Les 3.0 – naše prírodné dedičstvo“. Pripravujú sa na škole nové projekty?

– V auguste 2020 sme ukončili obidva Erasmus+ projekty v našej škole. Bohužiaľ z dôvodu pandémie Covid-19 nebolo možné zrealizovať všetky aktivity, ktoré boli naplánované. Išlo o medzinárodnú mobilitu žiakov u nás na Slovensku z projektu „Les 3.0 – naše prírodné dedičstvo“. Náš projektový tím pripravil bohatý a plnohodnotný program na tému „turizmus“, ktorým sme chceli zahraničným partnerom ukázať krásu našej krajiny, zavŕšiť internacionálnu spoluprácu a poďakovať sa všetkým zúčastneným a zapojeným do tohto projektu. Nestrácame však nádej a veríme, že sa nám to v budúcnosti podarí zrealizovať v rámci iných projektov. Projekt „Efektívne učenie – lepšia budúcnosť“ sme pôvodne mali ukončiť stretnutím hlavných koordinátorov taktiež u nás v Podbrezovej. Nakoniec sme stretnutie z dôvodu bezpečnosti všetkých zúčastnených uskutočnili online. Priebeh jednotlivých zahraničných mobilít, aktivít a hlavných produktov tohto projektu si môžete pozrieť na webovej stránke projektu https://effective-education- better-future.webnode.sk/ a zároveň potrénovať anglický či ruský jazyk.

Pandemické obdobie je náročné nielen na Slovensku. Ste s partnerskými školami v kontakte, poprípade si odovzdávate svoje skúsenosti aj „na diaľku“?

– Toto pandemické obdobie je veľmi náročné nielen pre nás, ale aj pre všetky naše partnerské krajiny – Nemecko, Poľsko, Lotyšsko, Litva a Cyprus. Napriek tomu sme však stále aj „na diaľku“ v kontakte, pomáhame si rôznymi spôsobmi a odovzdávame si svoje skúsenosti. Nakoľko sme si počas 2 – 3 rokov medzinárodnej spolupráce vybudovali veľmi dobré, pracovné, ale aj priateľské vzťahy, určite plánujeme aj v budúcnosti pokračovať v tejto spoločnej činnosti, a tým vniesť novú „iskru“ do výučby nielen cudzích jazykov. Pokladáme to totiž za veľký prínos či už pre žiakov, učiteľov alebo samotnú školu. Tak nám držte palce! My sa už teraz tešíme.