Na trhu s oblúkmi sme ani v tomto roku výrazný pokles nepocítili

 

Prvé „kolienka“ boli vyrábané už pred polstoročím v bývalej valcovni rúr

Od momentu, keď v Podbrezovej pribudol do výroby sortiment – rúrové navarovacie oblúky, uplynulo už päťdesiat rokov. Z archívnych prameňov sme sa dočítali, že začiatok ich výroby sa spájal s priestormi bývalej valcovne rúr v starom závode. V tom čase sa vyrábali navarovacie oblúky od priemeru 32 do 102 milimetrov tzv. hamburgským spôsobom pretlačovaním rúrových úpichov za súčasného ohrevu v peci cez ohýbací tŕň (fajku). Vstupným materiálom boli rúry dovážané z VTZ Chomutov.

V rámci výstavby nového závodu boli strojné zariadenia postupne v rokoch 1979 – 80 premiestnené do súčasných priestorov prevádzkarne ťaháreň rúr a samotná výroba sa začala 14. novembra 1980. Okrem pôvodného zariadenia bola nainštalovaná ďalšia tlačná linka pre výrobu oblúkov od priemeru 76,1 do 108 milimetrov. V tom období začala stredisku dodávať vstupný materiál už naša valcovňa bezšvíkových rúr.

Oslovili sme vedúceho prevádzkarne ťaháreň rúr, ktorej je stredisko súčasťou, Ing. Jozefa Michálika a požiadali o rozhovor:

Odvtedy, ako bola spustená výroba navarovacích oblúkov v novom závode, v stredisku oblúkareň, už uplynulo štyridsať rokov. Za uvedené obdobie sa nepochybne toho veľa zmenilo. Môžete nám priblížiť významnejšie modernizačné kroky smerujúce k skvalitňovaniu vyrábanej produkcie?

– Prvou veľmi významnou investičnou akciou bola po presťahovaní oblúkarne na nový závod rekonštrukcia ohrievacích pecí tlačných liniek, ktoré boli dovtedy vykurované mazutom, za ohrev zemným plynom. Počas týchto rokov boli namontované aj pevné priemyselné roboty. Pamätníci vedia, že sa volali ROMAN a KAROL, podľa zamestnancov technického rozvoja. Z dôvodu, v tom čase nespoľahlivej elektroniky, boli neskôr vyradené z prevádzky. Jeden robot ukladal ešte horúce vytlačené oblúky do zápustky kalibrovacieho lisu, druhý do upínačov karuselovej píly č. 3.

V rámci potreby skvalitňovania a rozširovania sortimentu boli v roku 1991 namontované odhraňovacie stroje ORT, ktoré boli vyvinuté a vyrobené u nás v strojárenskej výrobe. Vzhľadom na to, že zákazníci mali záujem o široký sortiment oblúkov a chceli mať možnosť objednať ich od jedného výrobcu, bolo potrebné sortiment postupne rozširovať. Najekonomickejším variantom bola úprava tlačných liniek a deliacich zariadení.

V tomto období sa už oblúky postupne prestali expedovať v kovových paletách, ale začali sme ich baliť do kartónových krabíc z trojvrstvovej lepenky.

Z dôvodu potreby zvyšovania kvality a znižovania predváhy sa do technologického toku zaradili sústruhy na zarovnávanie čiel oblúkov.

V roku 2000 bola uskutočnená rekonštrukcia hydraulického lisu a začala výroba koncentrických navarovacích redukcií. Celá technológia vrátane konštrukčných návrhov tvarov lisovacích nástrojov, ako aj návrhov materiálov a mazadiel, bola riešená našimi inžiniermi z nástrojárne, ŽP VVC a z ťahárne rúr. V roku 2002 boli zabudované vysokovýkonné píly na delenie úpichov VA – II a MAC 155 a v roku 2010 otryskávacie zariadenie na oblúky a redukcie.

Medzi posledné najvýznamnejšie investície môžeme zaradiť výmenu už spomínaného plynového ohrevu, teraz však za elektrický indukčný ohrev, ktorý bol zakúpený na tlačnú linku č. 1 a č. 2 a výrazne pomohol zvýšiť kvalitu a znížiť technologicky nutnú predváhu pri výrobe oblúkov.

Koľko rozmerov navarovacích oblúkov vyrábate dnes?

– V súčasnej dobe vyrábame v oblúkarni dvadsaťtri štandardných rozmerov 3D oblúkov a tridsaťpäť hrubostenných 3D oblúkov. Všetky ponúkame v 180°, 90°, ale aj 45° prevedení. Oblúky vyrábame od priemeru 21,3×2 do priemeru 168,3×4,5, podľa noriem EN 10253 – 1, EN 10253 -2; DIN 2605 ASME B 16.9. Redukcií vyrábame tridsaťdva rozmerov, od priemeru 26,9/21,3 až po 114,3/60,3.

Aká je podľa vás budúcnosť tohto sortimentu?

– Na trhu s oblúkmi sme ani v tomto roku výrazne nepocítili pokles. Znamená to, že záujem o naše výrobky neutícha, avšak napriek neustálej snahe o znižovanie výrobných nákladov, stredisko oblúkareň balansuje okolo hranice zisku.

Vaše želanie na záver?

– V súčasnosti máme rozpracované projekty týkajúce sa modernizácie oblúkarne, napríklad automatické kalibrovanie oblúkov s manipuláciou s robotmi na karuseli č. 1 a č. 2 a deliace centrum, ktoré by vykonávalo operácie delenia oblúkov, zarovnávanie čiel, odhraňovanie a meranie oblúkov. Mojím želaním je, aby sa situácia zastabilizovala tak, aby sme mohli modernizačné projekty v stredisku oblúkareň aj naďalej realizovať.