V čísle 23 dvojtýždenníka podbrezovan nájdete:

Pred voľbami do Dozornej rady Železiarne Podbrezová a.s.

 

Vážené dámy, vážení páni, vážení spolupracovníci.

Prežívame zvláštne obdobie. Doba je taká, že sa jedni druhým vzájomne odcudzujú. Komunikujeme viac prostredníctvom mobilov a počítačov, ako osobne. Som starší ročník a dobre si pamätám dobu, keď sme sa stretávali takmer výlučne osobne.           Nemali sme telefóny. Stretávali sme sa po práci alebo cez víkend na rôznych akciách a bolo to jedinečné. Mali sme k sebe blízko, rozumeli sme si.

Keďže je to teraz tak, ako doba priniesla, rozhodol som sa skúsiť ignorovať sociálne siete, mobily a počítače a jednoducho otvorene a rovno sa vám prihovoriť.
Vážim si každého, kto pracuje v Železiarňach Podbrezová. Viem totiž, že okrem toho, že práca vo fabrike vás živí, odovzdávate firme svoju energiu, schopnosti a vďaka vám sa železiarne rozvíjajú. Ďakujem za vašu prácu a vyjadrujem vám úctu a uznanie. Iste nie každý deň je šťastný a jednoduchý, ale tak to už v živote chodí. Prihováram sa vám otvorene a s úctou v súvislosti s voľbami do dozornej rady. Možno je namieste pomenovať pár vecí, aby ste sa volieb mohli zhostiť ľahšie a lepšie.

Nie je tomu tak dávno, keď ste sa zúčastnili volieb do dozornej rady. Boli to voľby náhrady za členku dozornej rady Soňu Lopušnú, nakoľko podľa Obchodného zákonníka nemôže vykonávať svoju funkciu viac ako päť rokov. Mali ste na výber z dvoch vynikajúcich kandidátov. Ktoréhokoľvek z nich by ste zvolili, neurobili by ste chybu. Rozhodli ste sa pre Ing. Ivana Setváka. Je to dobrá voľba. Ivan Setvák je spoľahlivý zamestnanec, ktorý Železiarňam Podbrezová a.s. zasvätil celý svoj profesionálny život. Pre dozornú radu iste predstavuje nádej na nové názory a určite môže byť pre jej činnosť v ďalšom období prínosom.

Pred nami sú ďalšie voľby. Potrebné je nahradiť aj Pavla Koštiala, ktorého ste si zvolili pred pár rokmi a aj jemu onedlho mandát skončí.

Nechcem vás ovplyvňovať, to by som si nikdy nedovolil. Považujem však za múdre priblížiť vám nároky vyžadujúce od kandidáta na člena dozornej rady, funkciu a význam dozornej rady, aby ste sa vedeli pri výbere kandidáta správne rozhodnúť.
Dozorná rada Železiarní Podbrezová a.s. funguje konzistentne ako objektívny, kompaktný kontrolný orgán, ktorý ctí dobré meno ŽP a.s. Permanentne kontroluje vedenie ŽP s pochopením súvislostí, a ak nie je dôvod na kritiku, neváha vzdať mu úctu a oceniť dobré výsledky. Dozornú radu tvoria ľudia, ktorí venovali železiarňam celý profesionálny život. Ľudia osvedčení, skúsení. Keďže úlohou dozornej rady je kontrolovať činnosť predstavenstva spoločnosti, či prijíma rozhodnutia k prospechu spoločnosti, iste je dôležité, aby bol každý člen dozornej rady osobnostne na požadovanej úrovni. Mal by to byť človek, ktorý má nadhľad, pozná problémy spoločnosti, ale zároveň si ho iní vážia pre jeho prístup k životu, k ľuďom, k práci a dôverujú mu.

Možno si niekto môže myslieť, že treba voliť takého, čo sa nebojí nadávať, čo si vie vždy povedať svoje za nás, je kritikom všetkého, čo sa nám nepáči. To by nebola dobrá voľba, takýto človek je nepoužiteľný vo vrcholovom vedení spoločnosti. Vami zvolený člen dozornej rady bude určite veľmi dôležitým človekom v štruktúre Železiarní Podbrezová a.s. Budú si ho všímať banky, poisťovne, kľúčoví odberatelia i dodávatelia, potenciálni investori aktivít, kam smerujú aktivity ŽP a.s. Nemôže egoisticky presadzovať svoj vlastný názor lebo ak takémuto človeku dáme veľkú moc, spravidla to končí zle.

Napríklad tak, ako sme boli v poslednej dobe pozorovateľmi správania sa najdôležitejších mužov planéty. Po čínskom prezidentovi bol iste číslom jeden americký prezident. Donald Trump, ktorý sa považoval za absolútnu špičku vo svojich vystúpeniach preferoval hlavne útok, aroganciu, chvastanie, sebaúctu. Takéto velikášske správanie sa v našej dozornej rade neakceptuje.

Člen dozornej rady je členom vrcholného orgánu spoločnosti a preto sa od neho očakáva oveľa viac. Že bude človekom, ktorý s rozvahou hodnotí aktuálnu situáciu z viacerých hľadísk a svoj nesúhlasný názor vyjadrí veľmi jasne len vtedy, ak je presvedčený, že niečo nie je naozaj v poriadku. A to musí byť veľmi vážne podložené faktami. Skrátka sa nemôže správať ako americký prezident len preto, aby sa niekomu zapáčil alebo aby si niečo dokázal.

Vážení spolupracovníci,

sami zvážte, komu dáte svoj hlas. Váš preferovaný kandidát by mal byť osobnosťou, ktorá sa môže stať platným členom silného tímu dozornej rady a môže sa zapojiť do systému kontroly. Mal by to byť človek, ktorého si vážite a ktorému dôverujete. Nemusí to byť inžinier, ani doktor, môže to byť frézar, murár či zoraďovač. Mal by mať však jasno v hlave a vedieť sa v zložitých situáciách správne orientovať vlastným rozumom.

Vami zvolený kandidát bude musieť byť ako člen dozornej rady v každej konkrétnej situácii komfortný v tom, že akceptuje, že nechce sklamať vaše želania a názory a pritom má zodpovednosť zachovať slušnosť, korektnosť, spravodlivosť a vysokú profesionalitu výkonu funkcie.

Všetci bez rozdielu sme totiž spolu v jednom pevnom zväzku! Sme zamestnancami ŽP a.s., sme členmi jedného veľkého kolektívu, ktorý spolu vytvára veľké neskutočné dielo veľa rokov po sebe. Spoločným výsledkom, ktorý tvoria dennodenne robotníci, technici, obchodníci, kvalitári, technológovia, zásobovači, ekonómovia, právnici a ďalší…, je globálny imidž firmy, vďaka ktorému je naša spoločnosť významná na európskom i svetovom trhu.

V podstate sme malá dedinská fabrička, ktorá nás všetkých, vďaka našej práci živí. Nás i naše rodiny. Na trhu sme však vnímaní ako veľká, úspešná firma. Vďaka vám všetkým. Chcem, aby ste vedeli, že ste úspešní vo svete a svet vás akceptuje.

Možno sa to mnohým z nás ani nezdá, ale naozaj, verte mi, Železiarne Podbrezová a.s. sú významnou európskou firmou, ktorá je akceptovaná na svetových trhoch. Toto môže o sebe prehlásiť málo slovenských firiem, ale my môžeme vďaka vám všetkým.

Čím to je, že Železiarne Podbrezová boli, sú a budú aj v budúcnosti? Aj napriek skľúčenej a neistej ekonomickej situácii si držia svoje miesto na trhoch? Predovšetkým tým, že podbrezovské železiarne mali v každom dejinnom období, časmi Márie Terézie počnúc, až dodnes, vždy neskutočné šťastie na múdry, predvídavý a pokrokový vrcholový manažment a mali aj šťastie na ľudí. V železiarňach totiž vždy pracovali tí najlepší z regiónu. Um a zručnosť ľudí bola vždy oprávnenou pýchou podbrezovských železiarní. Ani dnes tomu nie je inak. Zručnosť, vedomosti a poznatky, ktoré sú vo vás, sú najväčším bohatstvom fabriky. A toho si je vedomé predstavenstvo aj dozorná rada. Vzťah zamestnanca k spoločnosti je fenomén. Môžete ho vyjadriť svojou účasťou vo voľbách do Dozornej rady ŽP a.s.

S úctou,